Granty GA ČR

Grantová agentura ČR podporuje základní výzkum v pěti základních oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy. Každý z těchto základních oborů se dále dělí na několik podoborů.  GA ČR podporuje několik typů projektů základního výzkumu. Témata těchto projektů si volí sami navrhovatelé.

Akademičtí pracovníci fakulty se každoročně účastní grantové soutěže a jsou úspěšnými řešiteli řady projektů.