Zahraniční granty

Fakulta se podílí na uskutečňování programů podporujících mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu, které významnou měrou přispívají ke zvyšování úrovně vědecko-výzkumné práce.