Spolupráce s ostatními institucemi – národními i mezinárodními

V rámci výzkumných aktivit při řešení projektů spolupracuje skupina mikrobiologie s těmito projektovými partnery: Holzbecher, spol. s.r.o. barevna a bělidlo Zlíč; Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.; Technická univerzita v Liberci; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Fakultní nemocnice Hradec Králové; Krajská nemocnice Pardubice a Litomyšlská nemocnice; Výzkumný ústav živočišné výroby; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. Dále v rámci zjišťování biologické kontaminace uměleckých děl spolupracujeme také s Ateliérem restaurování uměleckých děl na papíře a Ateliérem restaurování knižní vazby Fakulty restaurování UPa v Litomyšli. V rámci mezinárodních aktivit spolupracuje skupina s  Univerzitou Mikuláše Koperníka v Toruni.