Výzkumné projekty

Pracovníci skupiny mikrobiologie se podílí/podíleli na řešení projektů financovaných Grantovou agenturou ČR (GA ČR), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvem zdravotnictví (MZ), Ministerstvem zemědělství (MZe), Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Technickou agenturou ČR (TA ČR), Evropskou unií (EU) – projekty evropských strukturálních fondů.

V současně době začalo řešení projektu financovaného EU, a to v programu Horizon 2020, s názvem LoveFood2Market: A portable MicroNanoBioSystem and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument (2016 – 2019) – spolupráce se skupinou imunochemie, která je za UPa jedním ze spoluřešitelů.

Z projektů financovaných Technickou agenturou ČR (TA ČR) byly úspěšně řešeny projekty s názvem:

  • Modifikované materiály pro léčbu chronických akutních ran a prevenci chirurgických infekcí ve zdravotnictví (2011 – 2013)

Současně jsou v rámci TAČR řešeny projekty s názvy:

  • Celulózové matricové systémy pro hojení kožních defektů pro humánní a veterinární použití (2014 – 2017)
  • Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi (2016 - 2017)
  • Nová biocidní vodou ředitelná pojiva a nátěrové hmoty pro venkovní a hygienické interiérové aplikace, Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, 2017 – 2019
  • Suplementy pro pozitivní ovlivnění lidského mikrobiomu, Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, 2017 – 2019.

Z projektů MPO byly úspěšně řešeny projekty s názvem:

  • Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů (2006 – 2011)
  • Nátěrové hmoty s dlouhodobým antimikrobiálním účinkem pro vnitřní i venkovní aplikace na bázi nanomateriálů a dalších nových aditiv (2011 – 2013)

Z projektů MZe byl úspěšně řešen projekt s názvem:

  • Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (2011 – 2014)

Z projektů MZ byl úspěšně řešen projekt s názvem:

  • Vztah mezi množstvím bakterií v plodové vodě a intenzitou intraamniální zánětlivé odpovědi u pacientek s předčasným odtokem plodové vody (2012 – 2015)

Z projektů MŠMT, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v rámci katedry řešen projekt zaměřený na inovaci studijních programů a na vzdělávání - Inovace studijních programů "Speciální chemicko-biologické obory" na Univerzitě Pardubice (2009 – 2012).

Z projektů financovaných Grantovou agenturou ČR byly úspěšně řešeny projekty s názvem:

  • Moderní metody detekce a stanovení mikrobiálních toxinů (2009 – 2011)