Pracovníci skupiny mikrobiologie zajišťují výuku povinných a povinně-volitelných předmětů v rámci bakalářského studia oborů „Zdravotní laborant“, „Klinická biologie a chemie“, „Hodnocení a analýza potravin“ a „Ochrana životního prostředí“. V rámci magisterského studia oborů „Bioanalytik“, „Analýza biologických materiálů“ a inženýrského studia „Hodnocení a analýza potravin“ a „Ochrana životního prostředí“.

 • Klinická mikrobiologie a virologie
 • Laboratorní informační systém pro zdravotní laboranty
 • Laboratorní informační systém
 • Laboratoř z klinické mikrobiologie
 • Laboratoř z mikrobiologie I
 • Laboratoř z mikrobiologie II
 • Laboratoř z obecné mikrobiologie I
 • Laboratoř z obecné mikrobiologie II
 • Laboratoře z mikrobiologie a epidemiologie
 • Laboratoře z potravinářské mikrobiologie
 • Laboratoře z potravinářské mikrobiologie II
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie a epidemiologie
 • Obecná mikrobiologie
 • Odborná praxe
 • Potravinářská legislativa
 • Potravinářská mikrobiologie
 • Potravinářská mikrobiologie II
 • Základy biologie
 • Základy mikrobiologie a biologie
 • Základy potravinářské mikrobiologie

Samozřejmostí je vedení bakalářských a diplomových prací a výzkum v rámci postgraduálního studia.

Rozšířit fotografii: 
false