Přístrojové vybavení


Ústav aplikované fyziky a matematiky disponuje těmito přístroji:


Aparatura pro měření tepelné vodivosti LFA  –   Netzsch  1)

Oblouková pec pro syntézu vysokotavitelných materiálů (3000 °)   1)

Indukční pec pro syntézu vysoce čistých materiálů v tavenině (1800 °C) 1) 

Pec na tažení monokrystalů do 1000 °C Bridgmanovou metodou  1)

Horizontální odporové syntézní pece (1100 oC) 1)

Aparatura pro měření Seebeckova koeficientu v teplotním oboru –150 °C až +200 °C a 20 až 1000°C 1) 

Vysokoteplotní lis (2 000 °C, 10 t), kompaktace prášků a syntézy za vysokých teplot 1)

Aparatura pro vytváření tenkých i nekovových vrstev napařováním ve vakuu  1)

Aparatura pro měření charakteristik periodických i jednorázových elektrooptických
dějů   1)

Videomikroskopy s možností obrazové analýzy  1)

Spektroskopický elipsometr VASE (Woollam, Ltd.) pro 190 - 2 300 nm  2)

Spektroskopický elipsometr IR -VASE (Woollam, Ltd.) pro 1 700 - 33 000 nm  2)


 

 

 

Nabídka měření

Ústav aplikované fyziky a matematiky nabízí měření teplotní a tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity pro pevné i "méně pevné" materiály v teplotním rozsahu 20 -1000°C pomocí přístroje LFA 457 fy NETZSCH. Měření daných charakteristik je založeno na ohřevu vzorku laserovým pulzem a následném vyhodnocení teplotní odezvy na tento pulz. 1)

 


 

 

 

 

Kontakt na pověřenou osobu:

1)  prof. Ing. Drašar Č., Dr.: Cestmir.Drasar@upce.cz
2)  Mgr. Mistrík J., Ph.D.: Jan.Mistrik@upce.cz

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false