Vedoucí ústavu

profesor

prof. Ing.
Čestmír
Drašar
,
Dr.


Fakulta chemicko-technologická

cestmir.drasar@upce.cz
466 036 036
docent, zástupce vedoucího

doc. RNDr.
Petr
Janíček
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petr.janicek@upce.cz
466 036 442

Akademičtí pracovníci

odborný asistent

Mgr.
Jana
Kašparová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jana.kasparova@upce.cz
466 036 031
docent

doc. RNDr.
Juraj
Kostra
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

juraj.kostra@upce.cz
odborný asistent

Mgr.
Jan
Mistrík
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jan.mistrik@upce.cz
466 036 024, 466 037 409
odborný asistent

Ing.
Martin
Pavlišta
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

martin.pavlista@upce.cz
466 036 066
docent

doc. RNDr.
Miloš
Steinhart
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

milos.steinhart@upce.cz
466 036 029
odborný asistent

Ing.
Eva
Widenská
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

eva.widenska@upce.cz
466 036 760
odborný asistent

Mgr.
Vít
Zajac
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

vit.zajac@upce.cz
odborný asistent
Ing. Patrik Čermák, Ph.D.

Ing.
Patrik
Čermák
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

patrik.cermak@upce.cz
466 036 173
Emeritní profesor
prof. Ing. Slavomír Pirkl, CSc.

prof. Ing.
Slavomír
Pirkl
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

slavomir.pirkl@upce.cz
466 036 030
vědecký pracovník

Ing.
Jiří
Navrátil
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

jiri.navratil@upce.cz
466 036 152
vědecký pracovník

Ing.
Kateřina
Čermák Šraitrová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

katerina.cermaksraitrova@upce.cz
466 036 562

Technicko-administrativní pracovníci

Sekretariát

Monika
Urbanová


Fakulta chemicko-technologická

monika.urbanova@upce.cz
466 036 026
Laborantka

Jana
Skopalová


Fakulta chemicko-technologická

jana.skopalova@upce.cz
466 036 135
Technik

Josef
Dařbujan


Fakulta chemicko-technologická

josef.darbujan@upce.cz
466 036 034

Rozšířit fotografii: 
false