Vedoucí ústavu

prof. Ing.
Čestmír
Drašar
,
Dr.


Fakulta chemicko-technologická

cestmir.drasar@upce.cz
466 036 036
Zástupce vedoucího

RNDr.
Petr
Janíček
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petr.janicek@upce.cz
466 036 442

Akademičtí pracovníci

Mgr.
Jana
Kašparová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jana.kasparova@upce.cz
466 036 031

doc. RNDr.
Juraj
Kostra
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

juraj.kostra@upce.cz
466 036 759

Mgr.
Jan
Mistrík
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jan.mistrik@upce.cz
466 036 024, 466 037 409

Ing.
Martin
Pavlišta
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

martin.pavlista@upce.cz
466 036 066

Mgr.
Světlana
Sajdlová


Fakulta chemicko-technologická

svetlana.sajdlova@upce.cz
466 036 081

doc. RNDr.
Miloš
Steinhart
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

milos.steinhart@upce.cz
466 036 029, 466 036 506

Ing.
Eva
Widenská
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

eva.widenska@upce.cz
466 036 760

Mgr.
Vít
Zajac
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

vit.zajac@upce.cz
466 036 759

Sekretariát

Monika
Urbanová


Fakulta chemicko-technologická

monika.urbanova@upce.cz
466 036 026
Laborantka

Jana
Skopalová


Fakulta chemicko-technologická

jana.skopalova@upce.cz
466 036 135
Technik

Josef
Dařbujan


Fakulta chemicko-technologická

josef.darbujan@upce.cz
466 036 034
Vědecký pracovník

Ing.
Jiří
Navrátil
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

jiri.navratil@upce.cz
466 036 152
Emeritní profesor
Obrázek uživatele slpi0428

prof. Ing.
Slavomír
Pirkl
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

slavomir.pirkl@upce.cz
466 036 030
Rozšířit fotografii: 
false