Česká Republika

Charakterizace nanostruktur a optických mřížek, difrakce a maloúhlový rozptyl záření
Akademie věd Praha

Charakterizace nanostruktur a optických mřížek
MFF UK Praha
FCh VUT Brno
VŠChT Praha

Výzkum vrstevnatých polovodičů
CEITEC, Masarykova univerzita Brno
Akademie věd Praha
MFF UK Praha

Francie

Výzkum kapalných krystalů

Ecole Normale Superieure de Lyon

 

Charakterizace nanostruktur a optických mřížek

GEMAC University of Versailles

Itálie

Maloúhlová rtg analýza polymerních materiálů při vysokých tlacích

Dep.Phys.Chem., University of Palermo
Sincrotrone Trieste Elettra

Německo

Výzkum termoelektrických materiálů

German Aerospace Center, SRN

Rakousko

Maloúhlová rentgenostrukturní analýza polymerních a biopolymerních materiálů

University of Technology, Graz

Španělsko

Výzkum vrstevnatých materiálů

Departamento de Fisica Aplicada, E.T.S. Ingenieria del Diseno, Universitat Politècnica de València, Valencia

USA

Výzkum termoelektrických materiálů

Dep.Phys., University of Michigan, MI

Difrakce a maloúhlový rozptyl záření

Boston University
Brookhaven National Laboratory

Korea

Výzkum materiálů pro uchovávání energie a superkapacitory a jejich charakterizace

Yeungnam University

Velká Británie

Výzkum materiálů pro optická vlákna a jejich charakterizace

University of Southampton

 

 

Rozšířit fotografii: 
false