Spolupracující pracoviště

Česká Republika

charakterizace nanostruktur a optických mřížek, difrakce a maloúhlový rozptyl záření
Akademie věd Praha

charakterizace nanostruktur a optických mřížek
MFF UK Praha
FCh VUT Brno
VŠChT Praha

výzkum vrstevnatých polovodičů
CEITEC, Masarykova univerzita Brno
Akademie věd Praha
MFF UK Praha

Francie

výzkum kapalných krystalů
Ecole Normale Superieure de Lyon

charakterizace nanostruktur a optických mřížek
GEMAC University of Versailles

Itálie

maloúhlová rtg analýza polymerních materiálů při vysokých tlacích
Dep.Phys.Chem., University of Palermo
Sincrotrone Trieste Elettra

Německo

výzkum termoelektrických materiálů
German Aerospace Center, SRN

Rakousko

maloúhlová rentgenostrukturní analýza polymerních a biopolymerních materiálů
Institute of Biophysics and X-Ray Structure Research, Austrian Academy of  Sciences, Graz

Španělsko

výzkum vrstevnatých materiálů
Departamento de Fisica Aplicada, E.T.S. Ingenieria del Diseno, Universitat Politècnica de València, Valencia

Švýcarsko

autoregulační a adaptivní systémy klimatizačních zařízení
Eidgenössiche Technische Hochschule Zürich, Inst. für Energietechnik

USA

výzkum termoelektrických materiálů
Dep.Phys., University of Michigan, MI

difrakce a maloúhlový rozptyl záření
Boston University
Brookhaven National Laboratory

Rozšířit fotografii: 
false