Skupina aplikované chemické kinetiky a farmakokinetiky

Zaměření skupiny

  • studium  disoluce pevných lékových forem lékopisnými metodami
  • matematická analýza disolučního profilu léčiva, stanovení farmakokinetických parametrů in vitro
  • charakterizace a analýza léčiv  pomocí HPLC, UV VIS a FTIR spektroskopie
  • měření fyzikálně-chemických vlastností léčiv (viskozita, rozpustnost, povrchové napětí, vodivost)
  • měření osmolality kapalných lékových forem 
false

Interní členové

doc. Ing.
Alena
Komersová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

alena.komersova@upce.cz
466 037 093, 466 037 046

Ing.
Václav
Lochař
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

vaclav.lochar@upce.cz
466 037 054, 466 037 041, 466 037 345

Spolupráce

Ing.
Martin
Bartoš
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

martin.bartos@upce.cz
466 037 382

Farmakokinetický seminář

Termín konání: čtvrtek 14. 06. 2018
Místo konání: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Studentská 573, Pardubice, 532 10

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Farmakokineticky seminar info217.42 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false