Skupina transesterifikace olejů – bionafta

Zaměření skupiny

  • studium podmínek transesterifikace olejů pro různé alkoholy včetně podmínek separace produktů
  • studium odstraňování nežádoucích příměsí z finálních produktů, zejména mastných kyselin
  • čištění vedlejšího produktu (glycerol) pomocí chemických a elektrochemických metod (elektrodialýzy)
  • syntéza, charakterizace a testování nových typů heterogenních katalyzátorů
  • vývoj nových analytických metod
false

Interní členové

doc. Ing.
František
Skopal
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

frantisek.skopal@upce.cz
466 037 063
doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

doc. Ing.
Martin
Hájek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

martin.hajek@upce.cz
466 037 042, 466 037 055
Rozšířit fotografii: 
false