Skupina podchlazených kapalin a sklovitých materiálů

Zaměření skupiny

  • studium  nukleace a růstu krystalů v podchlazených sklotvorných systémech mikroskopickými a kalorimetrickými metodami
  • studium  strukturní relaxace v oblasti skelné transformace
  • analýza a teoretický popis kinetických jevů v podchlazených kapalinách a sklech
  • měření viskozit chalkogenidových systémů
  • měření tepelných kapacit sklovitých a krystalických chalkogenidů

WWW stránky skupiny:        www.jiri-malek.cz
facebook:        www.facebook.com/JiriMalek.Group

false

Interní členové

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

prof. Ing.
Jiří
Málek
,
DrSc.


jiri.malek@upce.cz
466 037 045, 466 037 419, 466 036 550
Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.

Ing.
Jaroslav
Barták
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jaroslav.bartak@upce.cz
466 037 421, 466 037 043, 466 037 346

Ing.
Jana
Shánělová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jana.shanelova@upce.cz
466 037 043

Ing.
Roman
Svoboda
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

roman.svoboda@upce.cz
466 037 346, 466 037 420, 466 037 439

Externí členové

doc. Ing. Pavla Honcová, Ph.D.

doc. Ing.
Pavla
Honcová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

pavla.honcova@upce.cz
466 037 179
Ing. Petr Košťál, Ph.D.

Ing.
Petr
Košťál
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petr.kostal@upce.cz
466 037 179

Spolupráce

Ing.
Zuzana
Olmrová Zmrhalová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

zuzana.olmrovazmrhalova@upce.cz
466 037 446
Rozšířit fotografii: 
false