Licenční studium, celoživotní vzdělávání

Vedle výchovy specialistů v magisterském a doktorském studiu zajišťuje Ústav výuku v programu celoživotního vzdělávání formou licenčního studia, které je určeno pro odborníky z technické praxe. Toto studium probíhá na základě smluvního vztahu s uchazeči, resp. s jejich zaměstnavateli. Ústav energetických materiálů v rámci licenčního studia nabízí dva kurzy:

Rozpojování hornin výbuchem (rozsah 300 hodin) - Studium, které má svůj počátek již v r. 1959, bylo v roce 2021 inovováno. Vsoučasné době je jednoleté (dvousemestrální) a je realizováno formou dvou až třídenních soustředění v každém měsíci ve spolupráci s Českým báňským úřadem, STTP a odborníky z praxe. Je uznáváno jako doplňující studium k požadavkům na kvalifikaci a odbornou způsobilost žadatelů o zkoušku technického vedoucího odstřelu. Do tohoto kurzu jsou přijímáni uchazeči s VŠ vzděláním nebo maturitou a střelmistrovským průkazem. Po jeho úspěšném ukončení skládá absolvent zkoušku technického vedoucího odstřelu před komisí Českého báňského úřadu. Přednášky jsou zde zaměřeny na teorii výbušin, působení výbuchu na okolní média, prostředky trhací techniky, technologii vrtání, bezpečnost práce a právní aspekty provádění trhacích prací. Zvláštní důraz je kladen na projektování trhacích prací na povrchu.

Teorie a technologie výbušin (rozsah 345 hodin) - Tento kurz je organizován formou jednotýdenních soustředění jednou za tři měsíce. Studium je dvouleté (čtyřsemestrální) s rozsahem 345 výukových hodin. Na základě požadavku ČBÚ byla vytvořena třísemestrální verze tohoto kurzu, určená především pro zaměstnance báňské správy, v rozsahu 255 výukových hodin. Je určen pro vysokoškolsky (výjimečně středoškolsky) vzdělané pracovníky výbušinářských, muničních, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů a pro pracovníky, kteří se zabývají skladováním a prodejem výbušin a výbuchem nebezpečných látek. Absolvováním studia získá posluchač odbornou způsobilost pro realizační, kontrolní a řídící činnost v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, zpracování, testování, skladování, přepravy a prodeje energetických materiálů. Studium poskytuje základní informace z oblasti teorie, chemie a technologie energetických materiálů, ale i z oblasti ochrany různých objektů před výbuchy plynů, par nebo disperzí hořlavých prachů, o problematice zkoušení a speciální analýze výbušin, o základech balistiky, konstrukce munice a zbraní.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon letak_ls_2022-2023_1_193802.pdf582.42 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false