Mezinárodní spolupráce

Ústav úzce spolupracuje s vědecko-výzkumnými a pedagogickými pracovišti oboru především z Polska, Slovenska a Chorvatska. Rozvíjí se spolupráce s London Imperial College, příbuznými pracovišti v Belgii a Izraeli. Také spolupracujeme s Kriminalistickým a expertizním ústavem Policejního sboru SR v Bratislavě či Vojenskou technickou akademíí ve Varšavě. Jedním z výsledků mezinárodních aktivit ústavu, zejména ve spolupráci s polskými kolegy, bylo v červnu 2004 založení mezinárodního časopisu Central European Journal of Energetic Materials (ISSN 1733-7178), jehož hlavním sponzorem a vydavatelem je Institut Przemyslu Organicznego ve Varšavě. Od listopadu 2012 ústav spolupracuje s NATO Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence (EOD CоE) v Trenčíně na výuce příslušníků armád NATO.

Národní spolupráce

Ústav energetických materiálů spolupracuje se společnostmi Explosia Pardubice, Austin Detonator Vsetín, Sellier & Bellot Vlašim, dále s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Univerzitou obrany Brno či s Policíí České republiky.

 

Rozšířit fotografii: 
false