Technické zázemí

Chemické a fyzikálně chemické laboratoře

Chemické a fyzikálně chemické laboratoře

Laboratoře jsou vybaveny přístrojovou a počítačovou technikou zaměřenou na široké spektrum analýz, měření a testování výbušnin, výbušných látek, střeliva i jiných energetických látek.
Ramanova spektroskopie - Nikolet iS50
 
Infračervená spektroskopie 
FTIR Nikolet iS50   

Kapalinová chromatografie
HPLC Agilent 1200

Heliový pyknometr Accupyc

Termogravimetrická analýza

Tarsus F3, Netsch

Diferenční skanovací kalorimetrie

Maia F3, Netch

diferenční termická analýza  DTA (OZM)

Vakuový stabilitní test STABIL

Refraktometr Abbé RMI

stanovení teploty vzbuchu (OZM)
Ultrafialová spektroskopie - lios Gamma
Mikroskop Carl Zeiss

Adiabatický kalorimetr (Es-ARC)
Spalovací kalorimetrie ( (BCA 500)

false
true

Pracoviště fyziky výbuchu

Pracoviště fyziky výbuchu

ve zkušebním areálu
se nelézá objekt s laboratoří, přípravnou a zázemím pro práci.  
Dále jsou v tomto areálu přístroje sloužící ke zkoušení výkonnostních vlastností výbušnin
– pracovní schopnosti, brizance, detonační rychlosti apod.
  • Trhací jáma
    pro odpalování náloží do 1 kg
  • Balistický moždíř
  • Výbuchová komora
    KV-2 pro nálože do ekvivalentu 2 kg TNT

Systém pro měření detonační rychlosti

Široká škála piezorezistivních a piezoelektrických snímačů tlaku  pro měření rázových vln ve vzduchu i pevných materiálech (včetně snímačů PCB 137A23)

Kompletní vybavení pro laboraci rozbušek
Lis pro lisování náloží (100 tun)
Pulzní a kontinuální napájecí zdroje
Pulzní generátor
Ultrarychlá kamera IVV UHSi 12/24
Osciloskop od 100MHz do 4GHz
Laserové interferometry
Aparatura pro bezpečný dálkový odpal

Simulační software LS DYNA (LSTC, USA)

false
true