Přístrojové vybavení

Ústav energetických materiálů disponuje chemickými laboratořemi pro syntézu, analýzu a zpracování výbušin. Dále se v technologickém pavilonu nachází střelecký areál.

V prostorech ÚEnM se nachází:

Chemické/syntetické laboratoře - moderně vybavená chemická laboratoř určená k syntéze výbušin i dalších látek.

Analytická laboratoř - určena k analýze a charakterizaci připravených látek. Je vybavena moderními analytickými přístroji - HPLC, FT-IR, Raman, elementární analýza.

Pyrolaboratoř je vybavena pro přípravu třaskavin a práci s nimi. Proto má vodivou podlahu, uzemněné vybavení, stoly opatřené ochrannými štíty pro bezpečnou manipulaci s třaskavinami - látkami vysoce citlivými k mechanickým podnětům a elektrostatickým výbojům.

false

Přístrojové vybavení laboratoří

Přístrojové vybavení laboratoří ÚEnM

Přístrojové vybavení laboratoří ÚEnM

Ramanova spektroskopie - Nikolet iS50

 

Infračervená spektroskopie 
FTIR Nikolet iS50   

Kapalinová chromatografie
HPLC Agilent 1200

Heliový pyknometr Accupyc

Termogravimetrická analýza

Tarsus F3, Netsch

Diferenční skanovací kalorimetrie

Maia F3, Netch

diferenční termická analýza  DTA (OZM)

Vakuový stabilitní test STABIL

stanovení teploty vzbuchu (OZM)
Adiabatický kalorimetr (Es-ARC)
Spalovací kalorimetrie ( (BCA 500)

false
Rozšířit fotografii: 
false
true

Ve zkušebním areálu ÚEnM se nachází následující objekty:

Lisovna - objekt v uzavřeném střeleckém areálu, ve kterém se nachází přístroje pro měření citlivosti výbušin k nárazu, tření a elektrostatické jiskře. Zároveň slouží jako prostor pro zpracování pyrotechnických složí.

Střelecká laboratoř - objekt v uzavřeném střeleckém areálu, který slouží k přípravě materiálu ke střeleckým experimentům a k přípravě a obsluze měřící techniky. Objekt slouží jak k výuce, tak k výzkumu.

Trhací jáma - prostor v uzavřeném střeleckém areálu, vybavený bariérami pro ochranu obsluhy a okolí, který slouží k provádění trhacích prací a jiných střeleckých experimentů s výbušinami sloužících například k měření detonační rychlosti či parametrů rázových vln. Umožňuje odpalovat nálože do ekvivalentu 1 kg TNT.

Výbuchová komora - určená k odpalování náloží do ekvivalentu 2 kg TNT.

false

Zázemí a přístrojové vybavení střeleckého areálu

Přístrojové vybavení střeleckého areálu ÚEnM

Přístrojové vybavení střeleckého areálu ÚEnM

Trhací jáma
 

Balistický moždíř

Výbuchová komora
KV-2 pro nálože do ekvivalentu 2 kg TNT

Široká škála piezorezistivních a piezoelektrických snímačů tlaku  pro měření rázových vln ve vzduchu i pevných materiálech (včetně snímačů PCB 137A23)

Kompletní vybavení pro laboraci rozbušek
Lis pro lisování náloží (100 tun)
Pulzní a kontinuální napájecí zdroje
Pulzní generátor
Ultrarychlá kamera IVV UHSi 12/24
Osciloskop od 100MHz do 4GHz
Laserové interferometry
Aparatura pro bezpečný dálkový odpal
přístroje pro měření citlivosti výbušin k nárazu, tření a elektrostatické jiskře

false
Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false