Servisní a poradenská činnost

Vývoj a výzkum v oblasti energetických materiálů

 • Zpracování rešerší a literárních studií o nových výrobcích a technologiích.
 • Analýzy vědecké, firemní a patentové literatury.
 • Vývoj energetických materiálů včetně průmyslových a vojenských trhavin.

Průmyslová aplikace výbuchu

 • Konzultace v oblasti vývoje, testování a optimalizace aplikací využívajících transformace energie výbuchu zejména při urychlování kovových materiálů.
 • Experimentální práce při vývoji, testování a optimalizaci aplikací využívajících transformace energie výbuchu mj.:

  • Svařování, tváření, perforace, urychlování a fragmentace kovových materiálů.
  • Kompaktace kovových i nekovových prášků.
  • Optimalizace trhavin a prostředí pro jednotlivé aplikace.

Analýza a zkoušení výbušnin a výbušných látek

 • Poradenství při zavádění zkušebních programů analýzy a zkoušení výbušnin a výbušných látek.
 • Laboratoř infračervené a Ramanovy spektroskopie energetických materiálů
 • Hodnocení chemické stability a reaktivity,  fyzikálních vlastností a výbuchových parametrů energetických materiálů s použitím následujících metod a měření: 

  • Provádění testů termické stability DTA, DSC, TGA.
  • Stanovení mechanických a termomechanických vlastností.
  • Zkoušení chemické stability.
  • Zkoušení citlivosti k vnějším podnětům.
  • Zkoušení citlivosti k elektrostatické jiskře.
  • Zkoušky výbušnosti.
  • Zkoušky výkonnostních vlastností.
  • Měření rychlých dějů a rázových vln.

Hodnocení a analýza rizika, bezpečnosti a spolehlivosti technologických systémů

 • Pomoc při formulaci a řešení úloh.
 • Pomoc při výběru metod a při formulaci postupů pro řešení úloh.
 • Pomoc při zajišťování jakosti řešení úloh.
 • Přednášky a školení na vybraná témata.
 • Hodnocení a analýzy rizika, bezpečnosti a spolehlivosti technologických systémů.

Výpočty a analýzy následků průmyslových havárií

 • Odbornou pomoc při zjišťování výbuchových charakteristik nebezpečných látek či směsí.
 • Pomoc při plnění povinností podle zákona o prevenci závažných havárií
 • Výpočty a analýzy následků průmyslových havárií s využitím různých výpočetních modelů

Vývojová dílna při Ústavu energetických materiálů

Rozšířit fotografii: 
false