Témata bakalářských prací v oboru

„Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů“

 

Oddělení dřeva, celulózy a papíru ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek,

TP Doubravice

 

Poznámka: Z nabízené palety je možno vybrat maximálně 10 témat za předpokladu, že zájemci budou pokračovat v tomto oboru i v magisterské formě studia.

 

Výroba buničiny z jednoletých rostlin

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Potůček, CSc.

 

Vliv procesních parametrů na účinnost praní buničiny

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Potůček, CSc.

 

Optimální konzistence k čerpání suspenze buničiny

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Potůček, CSc.

 

Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michaela Filipi, Ph.D.

 

Vliv hypermolekulárních vlastností na stárnutí papíru

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michaela Filipi, Ph.D.

 

Optické vlastnosti papíru

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

 

Nové antikorozní papíry

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

 

Třídění sběrového papíru

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

 

Jednoleté rostliny a jejich možné využití na výrobu papírenských produktů

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

 

Změny v normách týkající se průmyslu papíru a celulózy

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

 

Energetické využité biomasy

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

 

Papír obnovitelný materiál

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Gojný, Ph.D.

 

Plnění papíru

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav Češek, CSc.

 

Nové trendy v klížení papíru

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav Češek, CSc.

 

Hydratační vazby resp. hydratační síly – klíčový fenomén rozhodující o chování nadmolekulárních struktur zředěných i koncentrovaných hydrogelů

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

 

Specifické chování celulózových vláknitých suspenzí (papíroviny) při jejich odvodňování na filtrační přepážce

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

 

Rheosedimentace – charakteristické chování vláknitých suspenzí s papírotvornými vlastnostmi

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

 

NOx  v ovzduší – různé formy zejména se zaměřením na N2O4 a jeho souvislost se stárnutím celulózových materiálů

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

 

Škroby v papírenství – porovnání složení a vlastnosti různých druhů škrobů, chování a problémy s jejich použitím při výrobě papírů

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

 

Autokaustifikační systémy při výrobě buničin – alkalické várky, regenerace chemikálií, mechanismus kaustifikace a autokaustifikace

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

 

Biorafinérie jako technologická platforma pro využití bioložek v dopravě a chemickém průmyslu

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

 

true