Servisní a poradenská činnost

Oddělení poskytuje komplexní služby v oblasti hodnocení papíru a lepenky zejména z hlediska jejich tiskových vlastností:

  • hodnocení tiskových vlastností: příjem barvy, tisková penetrace, doba zasychání tisk. barvy, rychlost zapíjení tisk. barvy, prorážení tisk. barvy, povrchová pevnost ...

  • hodnocení povrchových a strukturních vlastností: bělost, opacita, hladkost, porozita, prodyšnost, prášivost, KN test ...

  • hodnocení pevnostních a fyzikálně - chemických vlastností: pevnosti v tahu (průtlaku, ohybu, dotržení), tuhost, stupeň zaklížení, pH, popel ...

  • hodnocení bariérových vlastností: odolnost samotných, nebo upravených papírů a lepenek vůči parám vody a organických rozpouštědel ...Pracoviště disponuje původními metodami umožňující zjišťování a hodnocení vláknitých papírenských suspenzí v jejich vztahu k papírotvorným schopnostem, jakož i vlastnostem a chování papíru v mokrém a suchém stavu.

Jedná se o měření:

  • obsahu koloidní škodlivé pryskyřice - metoda na stanovení koncentrace škodlivé pryskyřice v koloidní podobě v recirkulujících vodách (metoda je založena na enormní sorpční schopnosti speciálně aktivované buničiny vyvolávající tzv. povrchovou flokulaci anionaktivních částic škodlivé pryskyřice na povrchu takto aktivované buničiny)

  • rheosedimentace - metoda je určena k charakterizaci vazebných a papírotvorných schopností vláknitých složek tvořících papírenskou suspenzi

  • CCD a g - (tzv. kritický stupeň zředění a hydratační faktor) jsou to parametry umožňující charakterizovat vliv vodného prostředí na vznik a charakter hydratačního vazebného systému (zodpovědného za vznik a chování nadmolekulárních struktur mezi vláknitými a nevláknitými složkami tvořícími papírenské suspenze)

  • distribuce velikostí otevřených pórů a děr v papíře a obdobných pórovitých materiálů pomocí pneumatické a tzv. bublinové metody (metody umožňují stanovení distribuce otevřených průtočných pórů a děrovitosti pórovitého materiálu)

  • distribuce velikostí pórů u všech pórovitých materiálů pomoci kinetiky hygroskopicity, která umožňuje vedle určení distribuce velikostí všech pórů též určení i molekulárně-povrchových vlastností stěn pórů

  • molekulárně-povrchových vlastností filmů, nátěrů apod. pomocí kapkové metody