Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost je orientována na tyto oblasti:

Chemické zpracování dřeva se zaměřením na technologii buničin

 • sulfátové a alkalické diskontinuální várky 

 • využití sulfitových výluhů 

 • chemie celulózy a hemicelulóz

 • ultrafiltrace eluátů z výroby buničin

 • praní buničin

 • fotochemické bělení buničin

Papírenská technologie

 • mletí buničin

 • odvodňování

 • formace listu papíru

 • tvarované papírové výrobky

Zušlechťování papíru

 • tiskové vlastnosti papíru

 • reologie a vliv teploty na chování nátěrových past a lepících kompozic 

Papírenství a ochrana životního prostředí

 • recyklace

 • recirkulace technologických vod

 • zpracování sběrového papíru

Nauka o papíru

 • celulózová chemie

 • papírenská chemie

 • chemie tzv. mokré části papírenského stroje

 • povrchová chemie v papírenství

 • voda v papírenství

 • plniva v papírenství

true

Výzkumné aktivity katedry jsou orientovány hlavně na řešení problematiky s praktickým dopadem na průmysl.
Z tohoto důvodu jsou většinou plně zajištěny financováním ze soukromých prostředků.

Jedná o tyto projekty:

 • Redeployment and Intensification of Sulphate Pulp Production and its Utilization (Racionalizace a intenzifikace výroby sulfátové buničiny a její využití)

Výzkum a vývoj nových technologických inovací výroby sulfátové buničiny včetně jejího bělení a lepší charakterizace jejích vlastností. Smyslem je další rozšíření sulfátové buničiny v papírenské výrobě optimalizací jejich zanášek.

Financováno plně ze soukromých prostředků zadavatele.

 • Moulded Fibre Packaging from Recycled Paper - New Innovated Process of Their Production - Redeployment of Moulded Fibre Process (Tvarované papírové obaly z recyklované vlákniny - nový inovovaný proces jejich přípravy - racionalizace tvarovacího papírenského procesu)

Výzkum procesu přípravy tvarovaných papírových forem a vývoj metody přípravy vícevrstvých tvarovaných forem z papíru. Inovace klasického nasávacího způsobu přípravy tvarovaných papírových forem a vývoj nového způsobu přípravy těchto forem pomocí vstřikovacího způsobu jejich přípravy.

Financováno plně ze soukromých prostředků zadavatele.

 • New materials on PAGA Basis (Nové materiály na bázi PAGA)

Výzkum papírotvorných a dalších vlastností PAGA. Hodnocení papírotvorných vlastností PAGA vlákniny a vývoj způsobu přípravy papíru z materiálů s nevazebnými, nebo s oslabenými vazebnými schopnostmi.

Financováno z grantových prostředků.

 • New cellulosic filter materials (Nové celulózové filtrační materiály)

Výzkum a vývoj celulózových filtračních desek s novými separačními schopnostmi. Právě sorpční filtrační desky představují takovéto filtrační materiály. Jejich separační schopnosti jsou zlepšeny kombinací mechanického a sorpčního účinku při zachycování částic v průběhu filtrace. Zejména je využit pro tyto účely jev tzv. povrchové flokulace umožňující zachycování i částic, které jsou podstatně menší než jsou póry filtru.

Financováno plně ze soukromých prostředků zadavatele. 


 Klíčová slova:

 

007002002 Papírenská technologie
007002003 Technologie buničin
010003004 Recyklace, Recyklace papíru
002007013 Papírenská technologie
002002013 Tvarované výrobky, nasávací tvarování, vstřikovací tvarování, vláknité tvarované výrobky
005009 Membrány / Technologie filtrace, sorpční filtry

 

 

 

 

 

 

 

 


Všechna vlastnická práva jsou v držení financujících organizací.

true

Přístrojové a poloprovozní vybavení ODCP

Přístrojové a poloprovozní vybavení ODCP

Oddělení dřeva, celulózy a papíru nabízí:

 • Testování a určování vlastností vláknitých surovin jako je frakcionace vláknité suroviny, určení její délkové distribuce a hrubosti (coarsness) přístrojem KAJAANI FS-100, mikroskopický rozbor vláknitých a nevláknitých složek papíroviny apod.

KAJAANI FS-100

 • Je možnost zde standardně testovat buničiny a zhodnotit jejich tzv. papírotvorné schopnosti.

 • Pevnostní, mechanické a optické vlastnosti papíru, lze měřit také, včetně určení strukturních a molekulárně-povrchových vlastností.

 • Patnáctilitrový laboratorní vařák a vsádkové varné zařízení s jednolitrovými bombičkami umožňuje provádět testování buničinových várek s různými varnými médii a zanáškami varných chemikálií.

false

laboratorní vařák

 • Různé typy laboratorních rozvlákňovacích a mlecích zařízení jsou vhodným nástrojem k zajištění dostatečných informací o průběhu a charakteru mlecích procesů při mletí papírenských vláknin.

false

rozvlákňovač

holandr

diskový mlýn

 • Na laboratorním papírenském a lepenkovém stroji je možné vyrobit vzorky papíru a lepenek. Zkušební archy papíru se připravují i na laboratorním listovači.

false

papírenský stroj

lepenkový stroj

listovač

 • Vlastníme přístroj MicroScanner na objektivní hodnocení formace papíru, charakteru a počtu nečistot v buničině a papíru.
false

MicroScanner

true