Chemické zpracování dřeva na buničinu, papír a lepenku s jejich následným použitím na nejrůznější výrobky představuje v současné době, díky ekologické šetrnosti, renesanci prožívající obor, který má u nás spolehlivé surovinové zázemí.

Tento obor je možno studovat na Univerzitě Pardubice, kde výuku zajišťuje Oddělení dřeva, celulózy a papíru (ODCP) při Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek na Fakultě chemicko-technologické, které je jediným vysokoškolským pracovištěm v ČR, kde lze tento obor studovat. Toto pracoviště bylo v Pardubicích založeno v roce 1960 na Vysoké škole chemicko-technologické. Od založení do současnosti prošlo vývojem v oblasti personální, rozsahu a skladby pedagogické práce a vědecko - výzkumné činnosti.


Oddělení dřeva, celulózy a papíru úzce spolupracuje s Asociací českého papírenského průmyslu a se Společností průmyslu papíru a celulózy, a dále s  mnoha průmyslovými závody tohoto sektoru, které nabízejí např. sponzorování studia za výhodných podmínek. Pracovníci i studenti oddělení se v rámci své vědeckovýzkumné činnosti podílejí na řešení problematiky základního i aplikovaného výzkumu formou diplomových prací, odborných konzultací, servisní činnosti i hospodářských smluv. Významná je pomoc podniků na přístrojovém vybavení ODCP, které tvoří poloprovozní a laboratorní zařízení pro opracování vláknin a výrobu vzorků papíru a lepenek, včetně laboratorního papírenského a lepenkového stroje.  K unikátním zkušebním přístrojům patří například zařízení pro hodnocení tzv. formace a struktury papíru a nečistot v něm obsažených.

Rozšířit fotografii: 
false