prof. Ing.
Miloslav
Milichovský
,
DrSc.


Fakulta chemicko-technologická

miloslav.milichovsky@upce.cz
466 038 501

Ing.
Michaela
Filipi
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

michaela.filipi@upce.cz
466 038 015

Ing.
Jan
Gojný
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jan.gojny@upce.cz
466 038 059

Ing.
Břetislav
Češek
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

bretislav.cesek@upce.cz
466 038 060

Jana
Hájková


Fakulta chemicko-technologická

jana.hajkova@upce.cz
466 038 039, 466 038 999

Lenka
Pokorná


Fakulta chemicko-technologická

lenka.pokorna@upce.cz
466 038 017
Rozšířit fotografii: 
false