Studijní obory

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek zajišťuje přípravu absolventů v těchto studijních oborech:

 

 

 

 

Bakalářský obor

false

Tříletý studijní obor ve studijním programu B2831-Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů si klade za cíl zajistit přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména v materiálových. Zejména však poskytuje vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro firmy a společnosti podnikající v průmyslu výroby stavebních hmot, průmyslu zabývajícím se jejich zpracováním a v neposlední řadě průmyslu materiálových specialit určených pro stavebnictví - mj. realizace bakalářských prací. Absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.)

true

Navazující magisterský obor

false

Dvouletý studijní obor jehož cílem  v rámci navazujícího magisterského studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, ve výzkumných ústavech a ústavech AV ČR. Absolventi tohoto oboru jsou připravováni pro uplatnění v průmyslu nátěrových hmot, v průmyslu, kde jsou nátěrové hmoty aplikovány (strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, nábytkářský průmysl). Uplatňují se všude tam, kde jsou nátěrové hmoty vyráběny, aplikovány, testovány a zaváděny na trh. Absolventi nacházejí uplatnění i v průmyslu vyrábějícím suroviny pro nátěrové hmoty. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti makromolekulární chemie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikací nátěrových hmot, v oblasti fyziky a fyzikální chemie organických povlaků, mají znalosti z výroby polymerů, monomerů, pigmentů a dalších surovin pro výrobu nátěrových hmot.

Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

true

Licenční studium

false

     Licenční studium je určeno pro odborníky, kteří při své práci potřebují znalosti na vyšším stupni, než jaké zajišťuje standardní studium. Předpokladem pro přijetí do licenčního studia je ukončené vysokoškolské studium. V odůvodněných případech může vedoucí licenčního studia přijmout i odborníky s ukončeným středoškolským vzděláním.

Posluchači licenčního studia se seznámí s nejnovějšími poznatky ze základních disciplín oboru nátěrových hmot, povrchových úprav, makromolekulární chemie, fyzikální chemie polymerních pojiv, chemie filmotvorných látek. Na tyto disciplíny budou navazovat technologie výrob surovin a jejich zpracování na nátěrové hmoty.

Závěr studia bude věnován vypracování samostatné práce, jejíž náplň bude po dohodě s vedoucím licenčního studia zaměřena na problematiku vyplývající z vlastního pracoviště. Na tomto pracovišti bude také práce vypracována a po odevzdání bude práce řádně oponována.

 

Bližší informace:

Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

telefon: 466 037 272

e-mail: andrea.kalendova@upce.cz

true

========================================================================================================

false

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


Témata 2021/2022 - Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků:

Vliv aditiv na zasychání alkydových nátěrových hmot.
Vedoucí práce: Ing. Jan Honzíček, Ph.D

true

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího diplomové práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího diplomové práce.

Zadání DP 2021/2022 ÚChTML

Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (ONHOP)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

Sikativy na bázi manganu vhodné pro rozpouštědlové alkydové pryskyřice.
Vedoucí práce: Ing. Jan Honzíček, Ph.D.

true

1. Do všech verzí (jak elektronické, tak v knižní vazbě) se vkládá Zadání i Prohlášení bez podpisů.

2. Bakalářské práce odevzdávejte prosím ve 2 vyhotoveních v knižní vazbě a diplomové práce ve 3 vyhotoveních v knižní vazbě na sekretariátu ÚChTML.

3. V práci musí být vždy uveden název práce a anotace a to jak v jazyce českém, tak i anglickém. Klíčová slova u anotací je třeba psát za sebou a oddělují se čárkou.

4. Na hřbetu vazby BP nebo DP je nutné uvést příjmení, jméno studenta a rok, kdy student práci odevzdal. Slouží k lepší orientaci v archivu.

5. Věnujte velkou pozornost úpravě citovaných zdrojů!

6. Formální úpravu práce (okraje, řádkování, popisky apod.) je třeba si předem domluvit se školitelem.

7. ONHOP umožní vytištění 1, případně 2 verzí práce na sekretariátu za předpokladu, že si student donese své vlastní papíry pro tisk.

8. Pro dodržení vyšší grafické úrovně BP a DP doporučujeme gramáž papíru 90g/m2. Případně konzultujte se školitelem.

9. Spolu s BP nebo DP je nutné odevzdat tyto i v elektronické verzi a to jak ve formátu Wordu, tak ve formátu .pdf  na sekretariát ÚChTML.

10. Před odevzdáním práce důrazně doporučujeme nechat zkontrolovat plagiátorství na serveru Odevzdej.cz .

Děkujeme za dodržování těchto doporučení.

 

ÚChTML - ONHOP

true

 chemické výrobní družstvo

významná společnost v oblasti výroby a prodeje nátěrových hmot  se sídlem v Novém Městě nad Metují

 hledá  pracovníka /ci/  na pozici :

 

vývojový a provozní technolog

 

Pracovní náplň : 

  • kontrola a optimalizace technologických postupů
  • součinnost při vývoji nových výrobků
  • zpracování výrobní dokumentace
  • technická podpora obchodního oddělení

 

Požadujeme : vzdělání VŠ , SŠ chemického zaměření

     -      vhodné i pro absolventy

     -     praxe v chemické výrobě vítána / brigády/

     -      samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, flexibilita                                                       

 

 Nabízíme :    

      -     po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou

      -     týden dovolené navíc, sick days

      -     příspěvek na stravování a na životní pojištění

      -     podporu dalšího vzdělávání - kursy

                          

Nástup : možný  dle dohody

Pozice je vhodná i pro absolventy.

adresa pracoviště Janov 43 – Tis u Nového Hrádku

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte   na adresu : lambertova@detecha.cz  Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133

==================================================================================================================

 chemické výrobní družstvo

významná společnost v oblasti výroby a distribuce nátěrových hmot

 hledá  pracovníka/ pracovnici  na pozici :

 

samostatný vývojový pracovník

 

Požadujeme :

vzdělání  VŠ, SŠ chemického směru

základní znalost nařízení CLP – značení a balení chemických směsí

základní znalost nařízení REACH – registrace a hodnocení chemických směsí                                

základní znalost technologie výroby a aplikace nátěrových hmot vítána

samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, flexibilita

 

Náplň práce :

 vývoj nových výrobků včetně poloprovozních zkoušek

 nakládání s nebezpečnými chemickými látkami dle legislativy

 zajišťování odborných posudků, chemických rozborů

 zpracování  chemické dokumentace k nátěrovým hmotám

 sledování surovinové základny, legislativy a trendů v oboru                                                                        

                       

Nabízíme :   

zajímavou práci v české společnosti s tradicí

mzdu odpovídající výsledkům

5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, sick days

po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou

 

Místo pracoviště : provozovna Janov 43 - Tis u Nového Hrádku

Nástup :  možný dle dohody

Pozice je vhodná i pro absolventy .

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu : lambertova@detecha.cz  

Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133

true
Rozšířit fotografii: 
false