41. konference STCHK, TEXCHEM


Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice ve spolupráci s:

CLUTEX - klastr technické textílie
InCoTEX
Univerzita Pardubice
Inotex s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Synthesia a.s., SBU Pigmenty a barviva, Pardubice - Semtín


si Vás dovolují pozvat na

TEXCHEM

41. celostátní koloristickou konferenci se zahraniční účastí

znak Spolku textilních chemiků a koloristů

pořádanou ve dnech 15. a 16. října 2009 v hotelu LABE v Pardubicích

Odborný garant:
Ing. Jan Marek, CSc.
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 140
mob.: 00420 603 461 627
fax.: 499 320 149
e-mail: marek@inotex.cz


Ing. František Janák, CSc.
mob.: 00420 739 750 100
e-mail: f.janak@volny.cz


Ing. Martin Němec
SYNTHESIA a.s.
532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 466 823 661
e-mail: m.nemec@synthesia.cz

Organizační pokyny

V rámci konference budou zastoupeny stánky sponzorujících firem BEZEMA, CLARIANT, DATALORO-LIMEX, DySTAR, INOTEX, LUBRIZOL, TEXTILCOLOR, SYNTHESIA a projektových aktivit CLUTEX a ETR-InCoTEX, které poskytují možnosti přímé diskuze technologických problémů a možnosti inovačních řešení.


40 konference se uskuteční 15. a 16.10. 2009 v kongresovém sále ve 13. patře hotelu LABE, Masarykovo náměstí 2633 v Pardubicích (tel.: 00420 466 717 111, e-mail: rezervace@hotellabe.cz).

Ubytování

Pro účastníky konference je rezervováno ubytování přímo v hotelu LABE.

Cena noclehu za 1 lůžko/1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji na 1 noc je 600,- Kč se snídaní.
Cena za jednolůžkový pokoj činí 1000,- Kč se snídaní.

Přihlášky na ubytování vyznačte v přihlášce, kterou odešlete do 9.10. 2009. Noclehy si hradí účastníci přímo v hotelu.

Stravování

Stravování je zajištěno v restauraci hotelu LABE

U prezentace obdržíte stravovací lístky.

Parkování

Parkování automobilů za hotelem LABE je omezené. V případě, že přijedete vlastním autem, uveďte to v přihlášce, pokusíme se v hotelu zajistit rezervaci.

Účastnický poplatek

se skládá z:

  • vložného (náklady na organizační zajištění konference)
  • stravování

Celkový účastnický polatek činí 1200Kč

 

Studenti a důchodci (členové STCHK) neplatí vložné, zasílají přihlášku, platí si případně nocležné a stravování.

Účastnický poplatek uhraďte na účet Spolku textilních chemiků a koloristů,
číslo účtu 38834561/0100 u Komerční banky v Pardubicích,
variabilní symbol 041.

 

Těšíme se na Vaši účast na této konferenci.

Výbor STCHK

Sponzoři:

Bezema

Clariant

Datacolor

DyStar

Inotex

Lubrizol

Textilcolor

Synthesia

Technická Univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

CLUTEX

ETR-InCoTEX

Rozšířit fotografii: 
false