42. konference STCHK, TEXCHEM


Spolek textilních chemiků a koloristů, Pardubice ve spolupráci s:

Univerzita Pardubice
Inotex s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Synthesia a.s., SBU Pigmenty a barviva, Pardubice - Semtín


si Vás dovolují pozvat na

TEXCHEM

42. celostátní koloristickou konferenci se zahraniční účastí

znak Spolku textilních chemiků a koloristů

pořádanou ve dnech 21. a 22. října 2010 v hotelu LABE v Pardubicích

Zaměření konference

 • Předúpravy textilních materiálů se zaměřením na ekologické aspekty
 • Nové metody finálních úprav textílií: plasmatické úpravy povrchu, antimikrobiální úpravy, multifunkční polymerní systémy použitelné ve zdravotnictví
 • Přírodní a syntetická barviva a pigmenty
 • Technické textílie


Odborní garanti:
Ing. Jan Marek, CSc.
INOTEX s.r.o.
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 140
mob.: 00420 603 461 627
fax.: 499 320 149
e-mail: marek@inotex.cz


Ing. František Janák, CSc.
mob.: 00420 739 750 100
e-mail: f.janak@volny.cz


Ing. Martin Němec
SYNTHESIA a.s.
532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 466 823 661
e-mail: m.nemec@synthesia.cz

Sponzoři:

Clariant

Česká technologická platforma pro textil

Inotex

Meech

Synthesia

Technická Univerzita v Liberci

Univerzita Pardubice

ETR-InCoTEX

CLUTEX

Přihláška k účasti

Aktivní účast:

 • Oficiálními jazyky konference je čeština, angličtina a němčina. Zahraniční přednášky jsou překládány.
 • Vyplněnou závaznou přihlášku včetně abstraktu přednášky nebo posteru zašlete do 17.9. 2010 na mailovou adresu spolku.
 • Formát přednášky, abstraktu přednášky nebo posteru

  • Délka přednášky je 20 min
  • Abstrakt v rozsahu minimálně jedné strany A4
  • Abstrakt zasílejte v české i anglické verzi
  • Velikost posteru A0
 • Abstrakta přednášek, v obou jazykových verzích, budou vytištěna ve Zpravodaji STCHK vydaném ke konferenci.

Firmy

 • Vyplněnou závaznou přihlášku k účasti odešlete nejpozději do 18.10. 2010 na adresu spolku. Na obálku napište "K rukám Ing. Michala Černého".

Organizační pokyny

42. konference se uskuteční 21. a 22.10. 2010 v kongresovém sále ve 13. patře hotelu LABE, Masarykovo náměstí 2633 v Pardubicích
(tel.: 00420 466 717 111, e-mail: rezervace@hotellabe.cz).

Ubytování

Pro účastníky konference je rezervováno ubytování přímo v hotelu LABE.

 • Cena noclehu za 1 lůžko/1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji na 1 noc je 600,- Kč se snídaní.
 • Cena za jednolůžkový pokoj činí 1000,- Kč se snídaní.

Přihlášky na ubytování vyznačte v přihlášce. Noclehy si hradí účastníci až na místě v hotelu.


Stravování

Stravování je zajištěno v restauraci hotelu LABE.

U registrace (v kongresovém sále ve 13. patře) obdržíte stravovací lístky.


Parkování

Parkování automobilů za hotelem LABE je velmi omezené. V případě, že přijedete vlastním autem, uveďte to v přihlášce, pokusíme se v hotelu zajistit rezervaci.


Účastnický poplatek

 • Základní vložné s platbou do 25.8. 2010 1 300,- Kč
 • Základní vložné s platbou po 25.8. 2010 1 500,- Kč
 • Studenti800,- Kč
 • Důchodci150,- Kč

Vložné se skládá z vložného (náklady na organizační zajištění konference) a ze stravování.

 

Účastnický poplatek uhraďte na účet Spolku textilních chemiků a koloristů,
číslo účtu 38834561/0100 u Komerční banky v Pardubicích,
variabilní symbol 042.


Těšíme se na Vaši účast na této konferenci.

Výbor STCHK

Rozšířit fotografii: 
false