Ing. Jakub Šelešovský, Ph.D.

Pracovník pro vědu a výzkum
Telefon:         +420 466 03 8019
E-mail:          jakub.selesovsky@upce.cz
Kancelář:      TP1, kancelář č. 03 041

Vědecké zaměření

Tepelný rozklad výbušin

Na Ústavu energetických materiálů se dlouhodobě věnuji tepelnému rozkladu výbušin. Chování výbušin při zahřívání je jejich důležitou charakteristikou zejména z bezpečnostního hlediska. Tuto problematiku řeším experimentálními metodami i numerickou simulací.

Z experimentálních metod používáme u nás na ústavu termoanalytické metody a sledování reálného vzorku při pomalém ohřevu. Pomocí termoanalytických metod se sleduje chování malého množství vzorku v laboratoři. V současné době využívám diferenční termickou analýzu a upravený vakuový stabilitní test. Při testu pomalého ohřevu zahříváme větší vzorek výbušiny v trubkové bombě a sledujeme, při jaké teplotě dojde k jeho iniciaci. Celý experiment trvá cca dvacet hodin a provádí se ve výbuchové komoře.

Modelování tohoto děje pomocí metody konečných prvků s využitím komerčního programu LS-DYNA bylo námětem mé disertační práce - Modelování řízeného tepelného namáhání výbušin (2006). V současné době řeším problematiku sdílení tepla při ohřevu energetických materiálů pomocí vlastních algoritmů v programu GNU Octave, s využitím metody konečných diferencí.

Citlivost energetických materiálů

Dále se zabývám citlivostí energetických materiálů k vnějším podnětům. 

 

Této oblasti se týkala i má diplomová práce - Hodnocení stability a životnosti vojenských výbušin (2002). V současné době se věnuji zejména využití různých statistických metod pro zjišťování a hodnocení citlivosti. 

 

false

Citlivost energetických materiálů


Vedení diplomových prací

 •  Roman Mareček, Simulace tepelného namáhání výbušin, diplomová práce UPa, Pardubice 2009.

Vybrané publikace

 Články v mezinárodních časopisech

 •  Jakub Šelešovský: Thermal loading of explosives - finite difference method with time step reduction, Journal of Hazardous Materials, 174, p. 289-294, 2010
 •  Robert Matyáš, Jakub Šelešovský: The power of TATP based explosives, Journal of Hazardous Materials, 165, p. 95-99, 2009.
 •  Jakub Šelešovský, Miloslav Krupka: The using of LS-DYNA for the simulation of heat transfer in explosives, Journal of Computer Aided Material Design, 14(2), 317-325, 2007.

Příspěvky na konferencích

 • Jakub Šelešovský, Miloslav Krupka: The principal approach to the estimation of cookoff temperature using FEM, Proceeding of New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice, ČR, 329-337, 2006.
 •  Jakub Šelešovský, Miloslav Krupka: Modification of Vacuum Stability Test for the Determination of Decomposition Kinetics, in Theory and Practice of Energetic Materials Vol. VII, 2007 International Autumn Seminar on Propellants Explosives and Pyrotechnics, Science Press, Beijing, China, Xi’An, Čína, 2007.
 • Jakub Šelešovský, Robert Matyáš: Decomposition kinetics of urea nitrate, Proceedings of New Trends in the Research of Energetic Materials, Pardubice, ČR, 861-868, 2009
 •  Jakub Šelešovský, Roman Mareček: Analysis of heat transfer in explosives, Proceedings of New Trends in the Research of Energetic Materials, Pardubice, ČR, 655-661, 2010.
 •  Jakub Šelešovský, Jiří Pachmáň: Probit analysis in evaluation of explosive's sensitivity, Proceedings of New Trends in the Research of Energetic Materials, Pardubice, ČR, 661-668, 2010.

 Jiné

 • Jan Zigmund, Robert Matyáš, Zdenek Jalový, Jakub Šelešovský: Pyrotechnická slož pro bezpečností systémy pasivní ochrany, zejména pro použití v airbagu ci předpínači bezpečnostních pásu, společný patent UPa a Explosia, a.s., podáno 23. 10. 2008, číslo PV 2008-654. 
 • Jan Zigmund, Robert Matyáš, Zdenek Jalový, Jakub Šelešovský: Pyrotechnická slož pro bezpečností systémy pasivní ochrany, zejména pro použití v airbagu ci předpínaci bezpečnostních pásu, společný užitný vzor UPa a Explosia, a.s., podáno 23. 10. 2008, číslo PUV 2008-20469.
 •  Jakub Šelešovský, Martin Pytel: Evaluation of ignition net, autorizovaný software, OZDAZ 2007/01, 26.XI.2007.
 •  Jakub Šelešovský, Martin Pytel: Hodnocení spolehlivosti roznětné sítě, oponovaná výzkumná zpráva, 2007.
 
false