Polygrafická zkušební laboratoř

Vzhledem k tomu, že na území ČR neexistuje specializované výzkumné a zkušební pracoviště v oblasti tisku, snaží se katedra již několik let postupně budovat zkušební laboratoř polygrafických materiálů a tiskovin.

Začátkem roku 2004 byla Polygrafická zkušební laboratoř  na Katedře polygrafie a fotofyziky ustavena. Z hlediska zaměření zkoušek a testů je možné činnost laboratoře rozdělit do tří skupin, z nichž první zahrnuje testování polygrafických materiálů (papír, tiskové barvy a laky, ostatní chemické a technické prostředky), druhá  polygrafické výrobky (kvalita tiskovin, dokončovacího zpracování  apod.) a třetí polygrafické techniky a technologie. Laboratoř je vybavena moderními přístroji a postupy testování a zkoušek odpovídají ISO normám, běžně přijímaným v zemích EU. Zkušební polygrafická laboratoř může sloužit polygrafickému průmyslu, dodavatelům polygrafických materiálů a zákazníkům polygrafického průmyslu k nezávislému ověření kvality a vlastností materiálů i hotových polygrafických výrobků a technologických postupů při zhotovení a dalším zpracování tiskovin. V návaznosti na zkušebnictví mohou odborníci KPF poskytovat i poradenské a konzultační služby a řešit i dlouhodobé výzkumné úkoly a projekty.

Rozšířit fotografii: 
false