Přístrojové vybavení

Katedra polygrafie a fotofyziky je umístěna v Technologickém pavilonu UPa v Doubravicích. Pro výuku má k dispozici dvě učebny pro přednášky a semináře, počítačové učebny, laboratoře a ofsetovou tiskárnu. Většina počítačů je zapojena do sítě Internet přes univerzitní server. Na katedře je vybudováno DTP pracoviště s 13 počítači Apple iMac, skenerem, laserovou tiskárnou, inkoustovou tiskárnou, kde se vyučují programové produkty pro textovou sazbu a zpracování grafiky a v rámci laboratorních prací provádí návrhy zakázek. Dále se zde provádí výuka elektronického publikování.

Speciální přístroje v laboratořích oboru polygrafie:

 

Jedním z klíčových přístrojů, který KPF provozuje ve spolupráci s Ústavem aplikované fyziky a matematiky, je spektrální elipsometr s variabilním úhlem měření pracující v blízké, střední  až vzdálené infračervené oblasti spektra. Zařízení (IR-VASE, J. A. Woollam Co., Inc.) je díky použité technologii rotujícího kompenzátoru charakteristické vysokou přesností stanovení elipsometrických parametrů. Systém má mnohostranné využití a slouží k nedestruktivnímu studiu objemových vzorků i tenkých vrstev či nanostruktur různých materiálů.

Možnosti spektrální elipsometrie s proměnným úhlem dopadu doplňuje a rozšiřuje zařízení VASE s technologií rotujícího analyzátoru, které pokrývá spektrální rozsah UV-VIS-NIR.

VERTEX 70v je evakuovatelný, plně digitální FT-IR spektrometr pro náročné aplikace v oblasti výzkumu a vývoje. Spektrometr je vybaven řadou funkcí, jako jsou AAR (Automatické rozpoznávání příslušenství) ACR (Automatic Component Recognition) a PerformanceGuard, které usnadňují provádění spektroskopických měření a zajišťují spolehlivé výsledky měření. Funkce AAR automaticky identifikuje příslušenství nainstalované v zařízení, provádí několik testů a automaticky načte odpovídající soubor experimentu včetně předdefinovaných parametrů měření. Funkce ACR automaticky rozpozná aktuálně nainstalované optické součástky, jako je zdroj, detektor a beamsplitter. Tyto komponenty jsou elektronicky kódovány tak, aby mohly rozpoznat firmware spektrometru. Tyto informace jsou předávány aplikačnímu softwaru OPUS. Účelem ACR je umožnit uživateli zvolit správné parametry optiky v OPUS. Kromě toho jsou komponenty spektrometru trvale monitorovány, aby bylo zajištěno, že pracují v rozsahu specifikací. Tato funkce se nazývá Performance Guard. Jeho účelem je usnadnit diagnostiku a údržbu poruch. Pro měření lze použít držák vzorku pro transmisní měření, ATR nástavec a jednotku pro reflexní měření s proměnným úhlem.

Infračervený spektrometr VERTEX 70v je dále rozšířen o FTIR mikroskop Hyperion, který je vybaven vysoce citlivým MCT (HgCdTe) detektorem, nabízející možnost měření nespočetného množství materiálů. Díky těmto vlastnostem získává využití pro mnoho vědních oborů. Hyperion je dále vybaven sérií objektivů včetně ATR objektivu s integrovaným senzorem tlaku, motorizovaným x,y stolkem umožňujícím snadnou manipulaci se vzorkem během snímání. Měření může probíhat jak v reflexním, tak v transmisním módu.

Flexibilní multifunkční tiskové testovací zařízení Amsterdam 2 od firmy IGT. Díky nejnovější technologii v řízení motorů stanic, umožňuje vícenásobný tisk barev ve velmi krátkých intervalech. Tyto vlastnosti nám otevírají dveře k široké škále nových zkušebních metod, které nebyly až do roku 2006 možné. Amsterdam 2 je plně automatizovaný tester s konstantními, rostoucími a kombinovanými režimy rychlostí. Je schopen provádět všechny testy AIC2-5, GST-P plus testy GST-3, včetně on-line analýzy mottlingu, Heliotestu, IGT drsnosti a penetrace pomocí kamerového analytického systému.

Profesionální výkonná navalovací jednotka IGT High speed inking unit pro nanášení a přenos barev na tiskové válečky k testovacím tiskovým zařízením. Nanášení a přenos barev je zaručen s vysokou přesností, reprodukovatelností a rovnoměrnou tloušťkou barvy na tiskových valečcích. Zařízení umožňuje současně navalovat 4 barvy, s minimální dobou přípravy jedné barvy kolem 15 sekund. Přístroj je plně řízen počítačem, včetně všech nastavení a instrukcí, které jsou přehledně zobrazeny na velkém displeji. Provozní teplota při přípravě a následnému navalování barev se pohybuje v rozmezí 15-45°C. Součástí jednotky jsou dvě pipety s dávkováním 0,01 a 0,001ml.

Profesionální flexotiskové testovací zařízení F1 od firmy IGT. Univerzální flexotester lze použít pro širokou škálu inkoustů (rozpouštědlové, UV, vodové) a podkladových substrátů. Tester je vybavený zařízením pro potisk vlnité lepenky a hlubotisk. Novinkou u tohoto přístroje je předbarvení aniloxového válce, které nám poskytuje velice přesné výsledky měření. Flexotester F1 vytváří barevné pruhy vhodné pro mnoho analýz (systémy pro měření barev spektrofotometry, vizuální hodnocení, měření hustoty, stanovení tolerancí barev a pokrytí, odolnosti proti opotřebení nebo poškrábání, pružnosti, přilnavosti, lesku, přenosu inkoustu, stálobarevnosti a odolnosti vůči chemikáliím.
Zařízení je schopné potisknout všechny druhy potažených i nepotažených materiálů (papír, lepenka, plastová fólie, celofán, laminát, etikety, textil atd.). Mezí hlavní přednosti testeru F1, patří jednoduchá obsluha a snadná pohyblivost, možnost zpracování široké škály substrátů a inkoustů. Pro svoji robustní konstrukci je zařízení velmi spolehlivé i při dlouhodobém používání.

Spektrofotometr Shimadzu UV-3600 Plus UV-VIS-NIR je vybaven třemi detektory - PMT (fotonásobičová trubice) pro ultrafialové a viditelné oblasti a InGaAs a chlazené detektory PbS pro blízkost infračervené oblasti. Tři detektory výrazně snižují hladinu hluku a pomáhají zajistit měření s vysokou citlivostí a vysokou přesností v celém rozsahu měřených vlnových délek. Široký rozsah vlnových délek umožňuje měření přes ultrafialové, viditelné a blízké infračervené oblasti. UV-3600 navíc nabízí třípolohový, víceúčelový prostor s velkým výběrem vzorků a integrační koulí, které umožňují měření s vysokou citlivostí pevných vzorků. Velký počet absolutních zrcadlových odrazových doplňků je k dispozici k provádění vysoce přesných měření absolutní reflektivity. Při kombinaci se softwarem all-in-one nabízí více režimů měření, je UV-3600 Plus ideálně vhodný pro různé vědecké aplikace týkající se optických vrstev, fotovoltaiky, elektroniky a textilií.

Profilometr KLA Tencor P-7 je speciální laboratorní přístroj pro měření povrchů se standardní délkou skenování 150mm. Hlavní součástí je snímač Ultra Life umožňující dynamické nastavení síly, vysokou linearitu s nejvyšším vertikálním rozlišením. Díky těmto vlastnostem se jedná o nejlepší dostupný systém na trhu pro měření povrchu materiálů. Z velké škály aplikací je zařízení vhodné např. pro měření rozměrové a strukurové analýzu vzorků, hloubky leptání, charakterizaci drsnosti a zrnitosti, povrchového zakřivení, tloušťky filmů a fotomateriálů,...

Reflexní spektrofotometr i1iO výrobce firmy XRite je určený pro měření barev a potřeby Color managementu. Snímací systém i1iO poskytuje rychlé a automatizované čtení testovacích tabulek. Nejrychlejší měření odrazových testovacích tabulek na různých substrátech, silných až 10 mm - od např. tenké plastikové tašky ke keramikám a textiliím. I1iO čte rychlostí více než 500 políček za minutu. Uživatelský ICC profil je vygenerován okamžitě.

Rotační reoviskozimetr HAAKE RotoVisco 1 je vysoce spolehlivé a přesné zařízení pro měření reologických vlastností tiskových barev.

Fotoakustická spektroskopie

FTIR spektrofotometr Avatar

Přístroj na testování reologických vlastností tiskových barev Tackmaster-92

Urychlené světelné testy ve speciální klimatické komoře Q-SUN Xenon Test Chamber.

Přístroj pro nanášení barev, laků, lepidel na různé substráty Elcometer 4340

UV-VIS spektrofotometr s chlazeným polovodičových detektorem Specord 210. Přístroj pro měření optických hustot suspenzí a vzorků.

Korona Alhbrandt pro úpravu volné povrchové energie nevodivých i vodivých materiálů. Maximální upravovaný formát materiálu je 40x60 cm s tloušťkou do 1 mm. Zařízení umožňuje nastavení rychlosti pohybu koronovací jednotky a napětí na elektrodách.

Leštící zařízení MINITECH 213 umožňuje díky nové technologii poskytující konstantní otáčení desky nezávisle na aplikování síly, leštění vzorků větších velikostí. Snadno lze nastavit různé paramtery jako rychlost, směr otáčení, vodní tryska a čas. Tlak manuálně aplikovaný na leštící desku může být zobrazen pomocí silového senzoru. Vodní tryska s nastavitelným průtokem zajišťuje při leštění materiálu konstantní chlazení desky. Velikost leštící stanice je o průměru 200 nebo 250 mm.

Řezací plotr Mimaki CFL-605RT je profesinální plošný plotr kompaktních rozměrů s maximální řezací plochou A2+. V závislosti na konfiguraci umí stroj řezat materiály až do tloušťky 10 mm. Řezací hlava může být vybavena nástrojem s klasickým vlečeným nožem, tangenciálním nožem, oscilačním nástrojem nebo rilovacím kolečkem. Perfektní nástroj pro obalový segment trhu, proto typování a malosériovou výrobu tvarovaných tiskovin.

Laminátor Easymount 1400H je vysoce produktivní stroj s integrovaným vyhříváním, určený pro studenou/horkou laminaci fólií do šířky 1420mm. Slouží k profesionální laminaci aplikací i do exteriéru, s možností laminace fólie, aplikace přenosového papíru, laminace ohebných deskových materiálů, jako plech a PVC. Stroj je vybaven vybaven samonavíjecím systémem.

Excelentní profesionální 3D tiskárna výrobce Formlabs s produkcí vysoce kvalitních výtisků s velmi čistými a ostrými hranami a jemným podáním detailů. Maximální formát tiskové plochy je 145x145x175mm s tloušťkou vrstvy 25-100 µm. Vysoká kvalitu a přesnost zajišťuje výkonná optická soustava v čele 250mW laserem polohovaným po celé ploše přesnými galvanometry.

Speciální pila Well model 3500 basic s diamantovou strunou pro přípravu vzorků různých materiálů s mořností otáčení kolem osy o 360°zajišťující přesnou polohu místa řezu. Rychlost struny je snadno nastavitelná s možností nastavení hloubky řezu. Pila je vybavena drážkovým stolem poskytující snadné zajištění vzorků materiálu.

Velkoformátová inkoustová tiskárna HP Latex 335 je vysoce profesionální moderní tiskové zařízení s novou generací latexových inkoustů, umožňující okamžité další zpracování ihned po vytištění. V porovnání se solventnímu tiskárnami je tisk téměř bez zápachu a není potřeba žádných dodatečných předinstalačních úprav. Tiskárna nabízí vynikající odolnost tisků v exteriéru, kompatibilitu se všemi běžnými typy médií, vysokou kvalitu a nízké nároku na údržbu. Maximální šířka tisku je 162 cm, vysokou kvalitu obrazu zajišťuje 6 tiskových hlav a optimizér, který optimalizuje řízení dávkování inkoustu v tiskových hlavách. Maximální rychlost tisku pro bilbbordové exteriérové aplikace se pohybuje kolem 50m2/h, pro tisk vysoce saturovaných textilíí 5m2/h. Tisky jsou odolné vůči poškrábání, vlhkosti, barevnost je zajištěna až po dobu 5 let včetně laminace a 3 roky bez laminace.

Produkční digitální tiskový stroj Konica Minolta AccurioPress C3070 kombinuje produktivitu s možností plné automatizace přípravy stroje před tiskem i v průběhu tisku (linearizace, seřízení duplexního soutisku, příčná denzita, ICC profily) pomocí jednotky IQ-501. Nedostižná kvalita tisku spolu s robustní konstrukcí, profesionálním zpracováním a širokým výběrem z profesionálních online finišerů dělá ideální řešení pro výuku studentů a zajištění provozní činnosti katedry.

Profesionální zařízení CDI Spark 2120 od firmy Esko, k přípravě vysoce kvalitních flexotiskových forem pro výrobu šítků, etiket a další obalových materiálů. Používaná technologie Spark poskytuje zásadní průlom ve zlepšené kvalitě výstupu, konzistenci a celkového snížení výrobních nákladů. Princip osvitu desek je založen na speciální černé vrstvě citlivé na laserové světlo, při jehož dopadu na materiál dochází k ablaci (odtavení) černé vrstvy a vytvoření motivu. Díky integrovanému nosiči obrazu má digitální flexotiskové deska ostrý obraz se strmějšími rameny reliéfu než u běžné desky vyrobené s filmem. Maximální formát desky je 533 × 508 mm a dokáže při rozlíšení 2000 dpi nasvítit plný rozměr za 16 minút. CDI Spark 2120 je vybaven zařízením EasyClamp, které bezpečně drží flexo desky jakékoliv tloušťky na vakuovém bubnu.

Vysoce výkonný pracovní box JACOMEX pro práci s citlivými materiály v prostředí ochranné atmosféry inertního plynu. Vlastní box je vyroben z kvalitní nerezové oceli, přední stěna z polykarbonátu nebo skla, sklon 10°. Boční vstup je vybaven evakuovatelnou komorou o průměru 400 mm, v případě cirkulace ochranné atmosféry lze zajistit filtrací obsah O2<1ppm a H2O <1ppm s možností monitorování na vestavěných čidlech. Provedení boxu je se dvěmi rukavicemi.

drátošička Polygraph a Mediaprint
termovazba
kovová hřebenová vazba
stolní laminátor
rýhovací a perforovací poloautomat GPS 450
stolní falcovačka
Baby Flex - zařízení pro přípravu flexotiskových štočků

false
Rozšířit fotografii: 
false