Přístrojové vybavení

Katedra polygrafie a fotofyziky je umístěna v Technologickém pavilonu UPa v Doubravicích. Pro výuku má k dispozici dvě učebny pro přednášky a semináře, počítačové učebny, laboratoře a ofsetovou tiskárnu. Většina počítačů je zapojena do sítě Internet přes univerzitní server. Na katedře je vybudováno DTP pracoviště s 13 počítači Apple iMac, skenerem, laserovou tiskárnou, inkoustovou tiskárnou, kde se vyučují programové produkty pro textovou sazbu a zpracování grafiky a v rámci laboratorních prací provádí návrhy zakázek. Dále se zde provádí výuka elektronického publikování.

Speciální přístroje v laboratořích oboru polygrafie:

 

Jedním z klíčových přístrojů, který KPF provozuje ve spolupráci s Ústavem aplikované fyziky a matematiky, je spektrální elipsometr s variabilním úhlem měření pracující v blízké, střední  až vzdálené infračervené oblasti spektra. Zařízení (IR-VASE, J. A. Woollam Co., Inc.) je díky použité technologii rotujícího kompenzátoru charakteristické vysokou přesností stanovení elipsometrických parametrů. Systém má mnohostranné využití a slouží k nedestruktivnímu studiu objemových vzorků i tenkých vrstev či nanostruktur různých materiálů.

Možnosti spektrální elipsometrie s proměnným úhlem dopadu doplňuje a rozšiřuje zařízení VASE s technologií rotujícího analyzátoru, které pokrývá spektrální rozsah UV-VIS-NIR.

reoviskozimetr HAAKE RotoVisco 1 

Fotoakustická spektroskopie

FTIR spektrofotometr Avatar

Přístroj na testování reologických vlastností tiskových barev Tackmaster-92

Urychlené světelné testy ve speciální klimatické komoře Q-SUN Xenon Test Chamber.

Přístroj pro nanášení barev, laků, lepidel na různé substráty Elcometer 4340

UV-VIS spektrofotometr s chlazeným polovodičových detektorem Specord 210. Přístroj pro měření optických hustot suspenzí a vzorků.

Řezací plotter Mimaki CFL-605RT

Řezací plotr Mimaki CFL-605RT je profesinální plošný plotr kompaktních rozměrů s maximální řezací plochou A2+. V závislosti na konfiguraci umí stroj řezat materiály až do tloušťky 10 mm. Řezací hlava může být vybavena nástrojem s klasickým vlečeným nožem, tangenciálním nožem, oscilačním nástrojem nebo rilovacím kolečkem. Perfektní nástroj pro obalový segment trhu, proto typování a malosériovou výrobu tvarovaných tiskovin.

Laminátor Easymount 1400H

Laminátor Easymount 1400H je vysoce produktivní stroj s integrovaným vyhříváním, určený pro studenou/horkou laminaci fólií do šířky 1420mm. Slouží k profesionální laminaci aplikací i do exteriéru, s možností laminace fólie, aplikace přenosového papíru, laminace ohebných deskových materiálů, jako plech a PVC. Stroj je vybaven vybaven samonavíjecím systémem.

drátošička Polygraph a Mediaprint
termovazba
kovová hřebenová vazba
stolní laminátor
rýhovací a perforovací poloautomat GPS 450
stolní falcovačka
Baby Flex - zařízení pro přípravu flexotiskových štočků

false