Katedra polygrafie a fotofyziky je umístěna v Technologickém pavilonu UPa v Doubravicích. Pardubice leží na křižovatce železničních tratí Praha - Olomouc a Havlíčkův Brod - Liberec, je zde dobré propojení a Prahou, Vídní, Bratislavou, Berlínem. Provozována je i celá řada místních a dálkových autobusových linek. Městská doprava je zajišťována sítí autobusových a trolejbusových linek. Cena aktuálního jízdného je uveřejněna na dveřích autobusů. Všechny hlavní budovy Univerzity Pardubice jsou dostupné trolejbusem č. 3 (ze zastávky Nádraží ČD směr Lázně Bohdaneč).

 

 

Rozšířit fotografii: 
false