Informace pro uchazeče

kolem 600
absolventů oboru Polygrafie
95 %
absolventů našlo snadno práci v oboru
85 %
absolventů by znovu studovalo na polygrafii
35 000 Kč
je průměrný nástupní plat

V současné době je možné na katedře studovat tříleté bakalářské studium Polygrafie, a navazující dvouleté magisterské studium Polygrafie v denní formě. Obě formy byly v roce 2013 nově akreditovány pro období dalších 8 let.

Absolvent bakalářského studijního programu Polygrafie má teoretické i praktické znalosti polygrafických technik a technologií, polygrafického inženýrství, polygrafických materiálů, výpočetní techniky se zaměřením na využití počítačů pro předtiskové operace a elektronické publikování, v řízení polygrafických výrob a v základech podnikové ekonomiky a managementu. Bakaláři polygrafie najdou uplatnění v tiskárnách jako technologové výroby, jako vedoucí pracovníci v DTP studiích a reklamních agenturách, zástupci dodavatelských firem v oboru polygrafie, vedoucí techničtí redaktoři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích i jako samostatní podnikatelé v oboru polygrafie. Informace k předmětům jsou k nalezení zde.

Cílem Magisterského oboru Polygrafie je výchova kvalifikovaných pracovníků pro široký okruh technických profesí v polygrafickém, reklamním a obalovém průmyslu a v oblasti informačních technologií. Absolvent má široký rozsah znalostí polygrafických technik a technologií, informačních technologií, přípravy a vlastností polygrafických materiálů, výpočetní techniky se zaměřením na využití počítačů pro předtiskové operace a elektronické publikování, v řízení polygrafických výrob a v základech podnikové ekonomiky a managementu. Znalosti získané v rámci teoretických předmětů v oblasti makromolekulární chemie, fyzikální chemie, fotografie a kolorimetrie jsou dobrým základem pro samostatnou výzkumnou práci v tomto oboru. Inženýři polygrafie najdou uplatnění v tiskárnách, v DTP studiích a reklamních agenturách, jako zástupci dodavatelských firem v oboru polygrafie, vedoucí techničtí redaktoři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích i jako samostatní podnikatelé v oboru polygrafie. Informace o předmětech naleznete zde.

Vědomosti získané v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u nejlepších studentů rovněž předpoklady pro pokračování ve studiu v rámci doktorského studia Chemie a technologie materiálů, pro více informací klikněte zde.

Rozšířit fotografii: 
false

Potřebuji poradit se studiem