Historie a současnost katedry

Katedra polygrafie byla založena na tehdy ještě Vysoké škole chemicko-technologické v roce 1984 a polygrafie byla jedním ze zaměření specializace Chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů čtyřletého vysokoškolského studia. V roce 1992 v souvislosti s opětným návratem k pětiletému studiu a změnou zaměření na samostatný obor polygrafie došlo k podstatné změně studijního programu oboru. V roce 1994 bylo otevřeno i tříleté bakalářské studium polygrafie. V současné době je možné na katedře studovat bakalářské studium, a rovněž i magisterský program Polygrafie. Oba studijní programy byly  v roce 2013 bylo nově akreditovány pro horizont následujících 8 let.

Výzkumná práce katedry je zaměřena především na materiálový výzkum v různých oblastech, které zahrnují jak základní tak i aplikovaný výzkum. Podrobnosti naleznete zde.

Katedra se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí, a to jak v oblasti výzkumu, tak i výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků. Podrobnosti naleznete zde.

Na katedře je budována Zkušební laboratoř polygrafických materiálů a tiskovin, poskytuje servisní služby pro polygrafický průmysl v oblasti hodnocení a analýzy vlastností polygrafických materiálů a vlastností tiskovin. Pro více informací kontaktujte jan.valis@upce.cz. Přístrojové vybavení katedry naleznete zde.

Katedra polygrafie a fotofyziky spolu s odbornou knihovnou polygrafie nabízí zájemcům z oboru polygrafie informační služby. Knihovna je přístupná všem zájemcům z polygrafického průmyslu.

Rozšířit fotografii: 
false