Knihovna polygrafie je pobočkou Univerzitní knihovny a soustřeďuje ve svých fondech informační zdroje z oblasti polygrafie a příbuzných oborů –  nejnovější odborné publikace, učebnice, naše i zahraniční odborné časopisy. Knihovna je veřejně přístupná  a otevřena denně pro všechny zájemce z polygrafického průmyslu i studenty vysokých škol.

 

Katedra pravidelně publikuje učební texty pro studenty oboru Polygrafie v edici Polygrafické sešity a vysokoškolská skripta. Ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů byl v roce 2003 vydán odborný Anglicko-německo-český polygrafický slovník (v tištěné i elektronické formě), obsahující asi 20 000 hesel v každém jazyce a zahrnující jak klasické technologie tisku, tak i moderní technologie přípravy, tisku a dokončování tiskovin. Rovněž byla v roce 2009 vydána monografie Moderní polygrafie, která poskytuje ucelený přehled o současném stavu technologií a technik polygrafické výrobě od přípravy, kontroly a přenosu tiskových dat, přes procesy základních tiskových technik po dokončující zpracování.  V roce 2012 vyšlo již třetí vydáni tohoto titulu.

Rozšířit fotografii: 
false