Skupina hmotnostní spektrometrie

vedoucí skupiny: prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. stránky skupiny

členové skupiny: Ing. Robert Jirásko, Ph.D.; Denise Wolrab, Dr.; Ing. Michaela Chocholoušková, Ph.D.; Michaela Antonelli, Ph.D.

studenti DSP: Mgr. Karel Hořejší; Ing. Zuzana Vaňková; Mgr. Ing. Jakub Idkowiak, Ing. Denisa Kolářová


zaměření:

  • extrakce lipidů z biologických vzorků (plazma, sérum, tkáň, buněčné linie, etc.)
  • lipidomická analýza biologických vzorků, LC-MS, SFC-MS, shotgun-MS, MALDI-MS, kvantitativní analýza lipidů, statistické vyhodnocení lipidomických dat
  • aplikace v klinických studiích (sledování koncentračních změn lipidů u pacientů s různým typem rakoviny)

 

Projekty a spolupráce

Spojení vícerozměrné chromatografie a hmotnostní spektrometrie v kvantitativních přístupech pro detailní charakterizaci lipidomu lidské plazmy (Grantová agentura ČR)

Absolutní kvantifikace iontových a polárních biomolekul s využitím superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (Grantová agentura ČR)

Prospektivní studie na včasnou detekci karcinomu pankreatu a sledování průběhu léčby na základě lipidomického profilování hmotnostní spektrometrií (Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky)

Včasná detekce karcinomu pankreatu na základě lipidomické analýzy vzorků krve s použitím hmotnostní spektrometrie (Technologická agentura ČR)

 

Přístroje a zařízení

 

Rozšířit fotografii: 
false