Skupina elektrochemie

vedoucí skupiny: prof. Ing. Ivan Švancara, DrSc.

členové skupiny: Ing. Radovan Metelka, Ph.D.; Ing. Martin Bartoš, CSc.; Ing. Tomáš Mikysek, Ph.D.; Ing. Milan Sýs, Ph.D.

studenti DSP: MSc. Granit Jashari; Ing. Michaela Bártová


zaměření:

 • příprava a testování nových elektrodových materiálů
 • studium uhlíkatých sorbentů jako modifikátorů pro elektrody,popř. jako substráty pro zachytávání reziduí orgaických polutantů 
 • vývoj a validace elektroanalytických metod s nertuťovými elektrodami
 • molekulární elektrochemie
 • environmentální analýza (stanovení toxických těžkých kovů a reziduí pesticidů, popř. vybraných léčiv a dalších farmaceutik)
 • farmaceutická a klinická analýza elektroaktivních léčiv
 • bezpečnost a kontrola potravin
 • vývoj elektrochemických biosenzorů pro klinickou analýzu
 • analýza povrchově aktivních látek
 • studium katalytické aktivity umělých enzymů
 • vývoj miniaturizovaných průtočných detektorů

 

Projekty a spolupráce

Elektrochemická studie nových umělých enzymů a jejich role v analýze neurotransmiterů (Grantová agentura ČR)

Síťový koordinátor sítě CEEPUS CIII-CZ-0212-15-2122 Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods a lokální koordinátor sítě CEEPUS CIII-RO-1111-06-2122 Food Safety for Healthy Living

Intenzivní spolupráce s pracovišti

 • Ústav environmentálního a chemického inženýrství, FChT, UPa
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Praha
 • Ústav chemie a biochemie, Mendelova Univerzita, Brno
 • Biofyziální ústav, Brno
 • Tyco Electronics, s. r. o., Trutnov
 • Ústav chemie, Univerzita Štýrský Hradec, Rakousko
 • Katedra anorganické a analytické chemie, Univerzita Lodž, Polsko
 • Katedra chemie, Univerzita Priština, Kosovo

 

Přístroje a zařízení

 

Elektrochemický analyzátor Autolab PGSTAT 128N vybavený modulem FRA2 pro elektrochemickou impedanční spektroskopii a modulem SCAN250 pro měření rychlých skenů.

Příslušenství 663 VA Stand k elektrochemickým analyzátorům Methrom Autolab pro polarografické a voltametrické analýzy na rtuťových elektrodách.

Sestava pro průtokovou analýzu s elektrochemickou celou DropSens.

Jednokotoučová bruska/leštička vzorků Plato F 250.

Elektronový mikroskop Tescan Vega3 SBU s detektorem 410-M (Bruker Xflash)

manipulátor Narishige MN-4 se stereomikroskopem Leica S8APO

Rozšířit fotografii: 
false