Skupina analýzy potravin

členové skupiny: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.; doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.; Ing. Tomáš Hájek, Ph.D.

studenti DSP: Ing. Michaela Frühbauerová; MSc. Sali Muriqi


zaměření:

 • analýza základních složek potravin a přírodních látek
 • extrakce biologicky aktivních látek a jejich separace v kapalné a plynné fázi
 • analýza profilu těkavých aromatických látek potravin
 • antioxidační charakteristika látek a potravin
 • vliv technologie přípravy potravinářských výrobků na jejich kvalitu

Projekty a spolupráce

Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Vliv technologie výroby potravin na obsah biologicky aktivních látek

Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow, Polsko

 • Funkční vlastnosti modifikovaných škrobů
 • Vliv technologie výroby potravin na obsah biologicky aktivních látek

Department of Food Biotechnology and Food Science, Universidad de Burgos, Španělsko

Odborná praxe

V letním semestru 2022 proběhla odborná praxe studentů navazujícího magisterského programu v laboratořích těchto firem:

 • Povodí Labe, státní podnik
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • Orlická laboratoř, s. r. o.
 • Laboratoře Postoloprty s. r. o.
 • ALS Czech Republic, s. r. o.
 • SYNPO, a. s.
 • Elektrárna Dětmarovice, a. s.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (Centrum Algatech v Třeboni)
 • Molson Coors Europe s. r. o. (pivovar Staropramen)
 • BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. 
 • Devro s. r. o.
 • Putovní pražírna Pardubice, s. r. o. 
 • Cerea, a. s.
 • ARROW International CR, a. s.
 • Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.
 • RADANAL s. r. o.
 • Choceňská mlékárna, s. r. o.

DĚKUJEME!


Přístroje a zařízení

Plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a hmotnostním spektrometrem Shimadzu GCMS-QP2020 NX – chromatograf je vybaven dvěma nástřikovými porty, dvěma kapilárními kolonami a dvěma detektory - plamenovým ionizačním detektorem i hmotnostním detektorem (spektrometrem). MS detektor je vybaven elektronovou ionizací a jednoduchým kvadrupólovým analyzátorem. Software obsahuje knihovnu spekter NIST Mass Spectral Database Library 2017 pro identifikaci mnoha set tisíc sloučenin. Součástí přístroje je autosampler AOC-6000, který umožňuje dávkování kapalin, headspace i SPME.

Ultra vysokoúčinný kapalinový chromatograf (UHPLC) Agilent 1290 Infinity – tlakový limit systémů je 1200 bar (120 MPa). Systém se skládá z binární pumpy, automatického dávkovače vzorků, kolonového termostatu a detektorem diodového pole (DAD).

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Agilent 7890A+5977A (GC-MS) – hmotnostní detektor je vybaven elektronovou ionizací a jednoduchým kvadrupólovým analyzátorem. Software obsahuje knihovnu spekter na identifikaci více jak 300 tisíc sloučenin.

Kapalinový chromatograf s coulometrickou detekcí CoulArray – kapalinový chromatograf s multikanálovou coulometrickou detekcí (až 8 kanálů), kdy na každý kanál může být vložen jiný potenciál. Velice nízká mez detekce, vhodný pro elektroaktivní látky.

AquaLab TDL (MeterGroup) je přístroj pro měření aktivity vody potravinářských vzorků, včetně vzorků obsahující těkavé látky

DVS Intrinsic Plus (Surface Measurement Systems) pro měření adsorpce/desorpce vlhkosti potravinářských a farmaceutických vzorků v intervalu 0–90 % při teplotách 20–40°C.

Spektrofotometr UltraScan VIS (HunterLab, USA) pro měření barevnosti kapalných, pevných (práškových) vzorků s orientací měření d/8°.

Lyofilizátor L4-110 (Gregor Instruments, ČR) s automatickou regulací vakua (teplota kondenzoru -110°C).  

Rozšířit fotografii: 
false