Vědecká a pedagogická spolupráce

 

Spolupracujeme s celou řadou akademických pracovišť a řešíme některé společné výzkumné úkoly v rámci diplomových a doktorských prací. Patří sem:

 

Masarykova Univerzita v Brně

Státní zdravotní ústav Brno

Státní veterinární ústav Jihlava

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ústav analytické chemie AV ČR, Praha

Fyziologický ústav AV ČR, Praha

VŠCHT Praha

University of Agriculture, Krakow, Polsko

University of Science and Technology, Krakow, Polsko

University of Ljubjana, Slovinsko

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Ve spoluprácí s Univerzitou obrany v Brně se bude letos pořádat již 18. ročník konference Monitorování cizorodých látek v životním prostředí, kde mají studenti možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků své práce před auditoriem.

 

Každoročně je také pořádáno ve spolupráci s univerzitními pracovišti na Slovensku, Polsku, Rakousku, Itálii, Španělsku a Chorvatsku Mezinárodní setkání mladých analytických chemiků (YISAC-Young Investigator´s Seminar on Analytical Chemistry).

Cílem těchto každoročně pořádaných seminárů je umožnit mladým studentům, budoucím badatelům, prezentovat výsledky své počínající vědecké práce v angličtině a navázat první mezinárodní kontakty. Také proto tento seminář není úzce oborově specializován, ale objímá všechny oblasti analytické chemie, a umožňuje nahlédnout do vědecké práce některých univerzit střední Evropy a do možností analýzy různých látek a materiálů různými metodami.

 

Výstupem z těchto konferencí jsou sborníky prací s příslušným číslem ISBN.

 

 

Naše vědecká spolupráce se neomezuje jen na akademické prostředí, ale také na soukromé firmy. S některými firmami řešíme společné vědecké úkoly, které mají přímý dopad na praxi, s dalšími máme dobré vztahy, kterých využíváme v rámci diplomových nebo disertačních prací. Jsou to např.

 

 

Synpo, a.s., Pardubice

Hexion Speciality Chemicals, a. s.

Aliachem, s. s.

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice

VF, a. s., Černá Hora

Pivovar Pernštejn, a.s., Pardubice

Herbacos-Bofarma, s.r.o., Pardubice

Alba Plus, s.r.o., Pardubice

Bioanalytika CZ, s. r. o., Chrudim 

Devro s.r.o., Jilemnice

…….a další.

Rozšířit fotografii: 
false