Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

mlady_chemik_110862.jpg

Další vědecká a pedagogická činnost

Mezinárodní spolupráce v rámci dvou sítí CEEPUS CIII-CZ-0212-15-2122 Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods (21 institucí z 11 zemí) a CIII-RO-1111-06-2122 Food Safety for Healthy Living (15 institucí z 8 zemí). Mobilitu CEEPUS mohou využít všichni doktorandi katedry, v sítích jsou i pracoviště, která se zabývají analýzou separačními a optickými technikami.  

Katedra spolupořádá ve spolupráci s univerzitními pracovišti na Slovensku, Polsku, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku mezinárodní setkání mladých analytických chemiků YISAC (Young Investigator´s Seminar on Analytical Chemistry). 

Každoročně je rovněž pořádán mezinárodní seminář/workshop Sensing in Electroanalysis, kterého se účastní studenti a jejich školitelé z obou sítí CEEPUS.

Katedra pořádá konference Monitorování cizorodých látek v životním prostředí, kde mají studenti možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků své práce před auditoriem.

Katedra spolupracuje s celou řadou podniků a laboratoří v rámci odborné praxe pro SP Hodnocení a analýza potravin.