Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

mlady_chemik_110862.jpg

členové: doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.; doc. Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Jitka Klikarová, Ph.D.

studenti DSP: Ing. Kateřina Pravcová


zaměření:

  • aplikace vysokoúčinné kapalinové chromatografie a jejího spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze biologicky aktivních látek (fenolické látky, aminokyseliny, pesticidy, atd.)
  • analýza barviv a pigmentů (rezidua meziproduktů, pomocné látky, degradační produkty barviv a pigmentů, atd.)

Projekty a spolupráce

mezinárodní spolupráce s pracovišti na

  • Univerzitě v Messině (Sicílie, Itálie)
  • Univerzitě v Amsterdamu (Holandsko)
  • Univerzitě ve Valencii (Španělsko)
  • VUOS, a. s., Pardubice
  • Synthesia, a. s., Pardubice

Přístroje a zařízení

UHPLC kapalinový chromatograf Shimadzu s binárním gradientem, UV a fluorescenční detekcí.

UHPLC kapalinový chromatograf Shimadzu Nexera s autosamplerem a DAD detekcí.

Plynový chromatograf Shimadzu GC 2010 Plus s FID a TCD detekcí.

Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól/lineární iontová past AB SCIEX QTRAP 4500 s ESI a APCI ionizací v LC/MS sestavě.

UV/Vis dvoupaprskový spektrofotometr Shimazdu UV-2450