Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

mlady_chemik_110862.jpg

členové skupiny: doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.; doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.; doc. Ing. Tomáš Bajer, Ph.D.; Ing. Aleš Eisner, Ph.D.; prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

studenti DSP: Ing. Martina Machová; Ing. Jana Kubáleková


zaměření:

  • využití extrakčních technik: extrakce nadkritickým CO2 (SFE), vysokotlaká extrakce rozpouštědlem (PFE), extrakce podkritickou vodou (PHWE), ultrazvukem (USE)
  • využití mikroextrakčních technik: mikroextrakce na tuhou fázi (SPME), mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (MEPS), mikroextrakce jednou kapkou (SDME), disperzní mikroextrakce z kapaliny do kapaliny (DLLME) a sorpční extrakce na míchací tyčince (SBSE)
  • analýza potravinářských produktů (koření, byliny, pivní suroviny, lihoviny, ocet, víno)
  • analýza výbušin a povýbuchových zplodin