Skupina kapalinové chromatografie a elektroforézy

vedoucí skupiny: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

členové skupiny: Ing. Jana Váňová, Ph.D.; Mgr. Erika Roušarová, Ph.D.; Ing. Soňa Řezková, Ph.D.

studenti DSP: Ing. Michal Kašpar; Ing. Petra Valigurová, Ing. Mgr. Miroslav Kubát; Mgr. Barbora Tošovská


zaměření:

  • Vývoj vícerozměrných separací v kapalné fázi, dvourozměrná kapalinová chromatografie, využití elektromigračních technik v 2D módu
  • Vývoj metod kapalinové chromatografie včetně spojení s hmotnostní spektrometrií a kapilární elektroforézy pro analýzy průmyslových produktů (tenzidy, fluorescenční zjasňovače, herbicidy a další) a látek přírodního a biologického původu (přírodní antioxidanty, léčiva a jejich metabolity)
  • Preparativní chromatografie – purifikace metabolitů léčiv

Projekty a spolupráce

Dosud úspěšně vyřešeny tři projekty Grantové agentury ČR, v současné době řešení projektu GAČR „Samoadaptivní vícerozměrné separace v kapalné fázi“.

Zahraniční spolupráce s pracovišti 

  • University of Modena and Reggio Emilia (Modena, Itálie)
  • University of Helsinki (Helsinki, Finsko)
  • Thessaloniki University (Thessaloniki, Řecko)
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznaň, Polsko)

 

Přístroje a zařízení

Kapalinový chromatograf Agilent LC 1100 s DAD detekcí a s detektorem rozptylu světla SEDEX

UHPLC chromatograf Agilent LC 1260 Infiniti II PRIME s DAD detekcí a s hmotnostním detektorem Agilent iQ

UHPLC chromatograf pro 2D separace, Agilent 1260/1290 Infiniti II s VWD detektorem

Preparativní chromatograf ECOM s gradientovým čerpadlem, DAD detektorem a sběračem frakcí

Kapalinový chromatograf pro kapilární LC Thermo UltiMate 3000

UHPLC chromatograf Agilent LC 1200 Rapid Resolution s DAD detektorem

Kapilární elektroforéza Agilent 1600 CE s kapalinovým chlazením autosampleru a 7100 CE, obě s DAD a bezkontaktní vodivostní detekcí

Kapilární elektroforéza Capel-205 s kapalinovým chlazením separační kapiláry

Vývojové zařízení pro mikročipovou elektroforézu s Laserem Indukovanou Fluorescenční detekcí (LIF) s polovodičovým laserem

Rozšířit fotografii: 
false