Akademičtí pracovníci

Vedoucí

prof. Ing.
Karel
Ventura
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

karel.ventura@upce.cz
466 037 086
Tajemník

doc. Ing.
Petra
Bajerová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petra.bajerova@upce.cz
466 037 078
Zástupce vedoucího

doc. Ing.
Jan
Fischer
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

jan.fischer@upce.cz
466 037 084
doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.

doc. Ing.
Martin
Adam
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

martin.adam@upce.cz
466 037 001

Ing.
Martin
Bartoš
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

martin.bartos@upce.cz
466 037 382
doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

doc. Ing.
Libor
Červenka
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

libor.cervenka@upce.cz
466 037 718
doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

doc. Ing.
Petr
Česla
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petr.cesla@upce.cz
466 037 368

doc. Ing.
Lenka
Česlová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

lenka.ceslova@upce.cz
466 037 397
Ing. Aleš Eisner, Ph.D.

Ing.
Aleš
Eisner
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

ales.eisner@upce.cz
466 037 088
Ing. Tomáš Hájek, Ph.D.

Ing.
Tomáš
Hájek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

tomas.hajek@upce.cz
466 037 038

prof. Ing.
Michal
Holčapek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

michal.holcapek@upce.cz
466 037 087, 466 037 364, 466 037 365

doc. Ing.
Lenka
Husáková
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

lenka.husakova@upce.cz
466 037 029

prof. Ing.
Pavel
Jandera
,
DrSc.


Fakulta chemicko-technologická

pavel.jandera@upce.cz
466 037 023
prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

prof. RNDr.
Milan
Meloun
,
DrSc.


Fakulta chemicko-technologická

milan.meloun@upce.cz
466 037 026
Ing. Radovan Metelka, Ph.D.

Ing.
Radovan
Metelka
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

radovan.metelka@upce.cz
466 037 080

prof. Ing.
Ivan
Mikšík
,
DrSc.


Fakulta chemicko-technologická

ivan.miksik@upce.cz
Ing. Tomáš Mikysek, Ph.D.

Ing.
Tomáš
Mikysek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

tomas.mikysek@upce.cz
466 037 279
prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

prof. Ing.
Ivan
Švancara
,
Dr.


Fakulta chemicko-technologická

ivan.svancara@upce.cz
466 037 031
Ing. Blanka Švecová, Ph.D.

Ing.
Blanka
Švecová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

blanka.svecova@upce.cz
466 037 005

Ing.
Tomáš
Bajer
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

tomas.bajer@upce.cz
466 037 079

Ing.
Robert
Jirásko
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

robert.jirasko@upce.cz
466 037 089, 466 037 090, 466 037 364, 466 037 365

Pracovníci pro vědu a výzkum

Ing.
Bohumil
Mareš


Fakulta chemicko-technologická

bohumil.mares@upce.cz

Ing.
Milan
Sýs


Fakulta chemicko-technologická

milan.sys@upce.cz
466 037 034

Ing.
Jana
Váňová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jana.vanova@upce.cz
466 037 035

Denise
Wolrab
,
Dr.


Fakulta chemicko-technologická

denise.wolrab@upce.cz
466 037 082

Administrativní a techničtí pracovníci

Sekretářka

Miloslava
Poledníková


Fakulta chemicko-technologická

miloslava.polednikova@upce.cz
466 037 083

Jana
Fialová


Fakulta chemicko-technologická

jana.fialova@upce.cz
466 037 077

Iveta
Tichá


Fakulta chemicko-technologická

iveta.ticha@upce.cz
466 037 036, 466 037 037

Pavlína
Strouhalová


Fakulta chemicko-technologická

pavlina.strouhalova@upce.cz
466 037 028

Hana
Šmídová


Fakulta chemicko-technologická

hana.smidova@upce.cz
466 037 085, 466 037 037
Rozšířit fotografii: 
false