Česká společnost chemická

          http://www.csch.cz/         

 

Odborná skupina termické analýzy

         http://www.thermal-analysis.cz/index.php