Konference a odborné akce

18. KSAP-PM: 18. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

18. KSAP-PM: 18. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

Pigmentářská skupina Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou zve všechny zájemce na 18. ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, který se uskuteční dne 21. září 2016 v areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Studentská 573) v Pardubicích.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program 2016115.32 KB
false
true

17. KSAP-PM: 17. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

17. KSAP-PM: 17. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

Pigmentářská skupina Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou zve všechny zájemce na 17. ročník konference ospeciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, který se uskuteční dne 17. září 2015 v areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Studentská 573) v Pardubicích.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program 2015113.37 KB
false
true

Termoanalytický seminář TAS 2015

Termoanalytický seminář TAS 2015

Cílem semináře je umožnit studentům, mladým i zkušeným vědcům výměnu poznatků a zkušeností s využíváním termoanalytických technik v různých oblastech výzkumu. Příspěvky bude možné na semináři prezentovat formou krátkých přednášek nebo posterů.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program 2015151.66 KB
false
true

4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference

4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference

Mezinárodní konference je zaměřená na výměnu nových poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy a kalorimetrie.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program 414.17 KB
false
true

Konference Trendy v anorganické technologii 2011

Konference Trendy v anorganické technologii 2011

Konference „Trendy v anorganické technologii 2011“ je setkáním odborníků působících v oblasti anorganických technologií, klasických i novodobých. Navazuje na konference organizované Ústavem anorganické technologie VŠCHT Praha v roce 2005 a Ústavem anorganické chemie, technologie a materiálů STU Bratislava v roce 2008 s cílem zvýšit vzájemnou informovanost mezi akademickými pracovišti a průmyslovou praxí, prezentovat výsledky vědeckého bádání, kterých bylo dosaženo od posledního setkání a plány pro nejbližší budoucnost, diskutovat otázky spojené s přípravou a uplatněním absolventů oboru Anorganická technologie a přispět k dalšímu rozvoji spolupráce mezi jednotlivými pracovišti.

true

Místo konání

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická, budova HA

Studentská 573

532 10 Pardubice

false
true

Program konference Trendy v anorganické technologii 2011:

 

 

 

Pondělí 13. června

   

10:00 – 14:00

Registrace (budova HA, vestibul - 2. NP)

12:00 – 13:30

Oběd (hotelová škola)

14:00 – 16:30

Přednášky pracovníků  ÚAChTM FCHPT STU Bratislava

(posluchárna C2, budova HA)

                    

Předsedající: L. Svoboda

14:00 – 14:10

L. Svoboda: Zahájení konference

14:10 – 14:40

J. Híveš: Trendy na FCHPT – STU v oblasti AT        

14:40 – 15:10

M. Ambrová: Výskum na Oddelení anorganickej technológie v oblasti jadrovej energetiky

15:10 – 15:30

Coffee break (respiria budovy HA)

15:30 – 16:00

V. Danielik: Správanie sa zlúčenin chrómu v kryolitových taveninách

16:00 – 16:30

M. Zemanová: Elektrovylučovanie Ni17W3                 

18:00 – 22:00

Uvítací večírek, posterová sekce (respiria budovy HA)

 

(postery je možné instalovat ihned po registraci účastníka, všechny musí být vyvěšeny do 18:00 hod.)

 

 

Úterý 14. června

 

 

8:30 – 11:30

Přednášky pracovníků ÚAT FChT VŠCHT Praha

(posluchárna C2, budova HA)

               

Předsedající: J. Híveš

  8:30 – 9:00

K. Bouzek:Ústav anorganické technologie VŠCHT Praha – stávající situace a nové výzvy

  9:00 – 9:30

B. Bernauer: Modeling and optimization of catalytic reactor for N2O – free ammonia oxidation

  9:30 – 10:00

Coffee break (respiria budovy HA)

10:00 – 10:30

J. Krýsa: Aplikace TiO2 fotokatalýzy při čištění životního prostředí 

10:30 – 11:00

M. Paidar: Výzkumné aktivity skupiny technické elektrochemie na VŠCHT Praha    

11:00 – 11:30

J. Vídenský: Studium heterogenních nekatalyzovaných reakcí pevné fáze s tekutinou na ÚAT VŠCHT Praha

12:00 – 13:15

Oběd (hotelová škola)

13:15 – 14:00

Prohlídka prostor Fakulty chemicko–technologické

(zahájení v posluchárně C2)

14:00 – 17:00

Návštěva nových prostor Katedry anorganické technologie v Doubravicích a konferenční výlet (Kunětická hora). Odjezd v 14:00 ze zastávky MHD Univerzita.

18:30

Konferenční večeře na lodi Arnošt

   

Středa 15. června

 

 

8:30 – 11:30

Přednášky pracovníků KAnT FChT UPa 

(posluchárna C2, budova HA)

               

Předsedající: B. Bernauer

  9:00 – 9:30

L. Svoboda:Současnost a budoucnost oboru Anorganická technologie na Univerzitě Pardubice

  9:30 – 10:00

P. Bělina: Skupina agrochemie a anorganické analýzy KAnT

10:00 – 10:30

Coffee break (respiria budovy HA)

10:30 – 11:00

P. Košťál:Současnost a budoucnost termodynamické skupiny KAnT

11:00 – 11:30

P. Šulcová: Historie, současnost a perspektivy anorganických pigmentů na Univerzitě Pardubice

11:30 – 11:40

doc. L. Svoboda: Zakončení konference

12:00 – 13:30

Oběd (hotelová škola)

true

Termíny:

 

Termín pro odeslání závazné přihlášky (včetně rezervace ubytování):

31. 3. 2011

Termín pro odeslání abstraktu

30. 4. 2011

Termín pro zaplacení konferenčního poplatku a ubytování:

30. 4. 2011 

 

Poplatky:

Konferenční poplatek činí 2000 Kč.

V ceně poplatku je zahrnut vstup na všechny přednášky konference a do posterové sekce, tištěný sborník, stravování během konference (3 obědy, coffee breaky), uvítací večírek, večeře na výletní lodi, konferenční výlet na Kunětickou horu.

Bankovní spojení včetně variabilního symbolu a celková výše platby (konferenční poplatek a ubytování)
budou sděleny po obdržení závazné přihlášky.

true

V rámci konference je účastníkům nabízeno ubytování dvojího typu:

 

 

Studentské koleje

 

Jedno, dvou a třílůžkové buňky. Dvě sousední buňky mají společné sociální zařízení (300 Kč/osobu a noc)

V ceně ubytování není zahrnuta snídaně.

Koleje se nachází v těsné blízkosti místa pořádání konference.

 

 

Hotel Sport

http://hotelsport.webnode.cz/

 

Jedno, dvou a třílůžkové pokoje v ceně 750/475/350 Kč/osobu a noc

V ceně ubytování snídaně.

Hotel se nachází asi 15 minut chůze od místa pořádání konference.

 

 

Obě ubytovací zařízení mají omezenou kapacitu. Požadavky účastníků budou plněny dle pořadí došlých přihlášek. Po termínu pro zaslání závazné přihlášky (31. 3. 2011) již nebude možné ubytování měnit ani stornovat.

true

Konferenční e-mailová adresa:

 

trendy@upce.cz

 

Adresa organizátora:

 

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Katedra anorganické technologie

Doubravice 41

53210 Pardubice

tel.: +420466037171

fax.: +420466037275

 

 

Vědecký výbor konference

 

Karel Bouzek, Pavel Fellner, Ján Híveš, Josef Krýsa, Petra Šulcová, Miroslav Trojan

 

 

Organizační výbor konference

 

Ladislav Svoboda, Petra Šulcová, Petr Bělina, Pavla Honcová, Petr Košťál, Jana Luxová, Brigita Pazourová

true
Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false