Přístrojové vybavení

 

Přístroje pro anorganickou analýzu

 • Atomový absorpční spektrometr GBC 906 AA (GBC, Austrálie)

 • Modulární iontové chromatografy (Shimadzu, Japonsko a ECOM, ČR)

 • Spektrometr Spekol 11 (Zeiss, SRN) pro viditelnou oblast záření

 • Spektrofotometr 722-200 (MK Servis, Praha), 330 – 1000 nm

 • Přístroje pro základní elektrochemickou analýzu (pH-metry, konduktometry, přístroje pro potenciometrii)

 • Automatický analyzátor ECAFLOW 150 pro stanovení stopových množství i vyšších koncentrací vybraných prvků průtokovými elektrochemickými metodami (ISTRAN s.r.o., Slovensko)

 

Přístroje pro měření velikosti částic práškových materiálů

 • Přístroj pracující na principu laserové difrakce Mastersizer 2000 MU (Malvern Instruments Ltd., Velká Británie) pro rozsah 0,02 – 2000 µm

 • Přístroj pracující na principu laserové difrakce Mastersizer 3000 MU (Malvern Instruments Ltd., Velká Británie) pro rozsah 0,01 – 3500 µm (pro suché prášky 0,1 – 3500 µm)

 

Přístroj pro stanovení měrného povrchu a distribuce pórů

 • Přístroj využívající metodu BET Nova 1200e (Quantachrome Instruments, USA)

 

Přístroje pro objektivní měření barevnosti pigmentů a jejich aplikací

 • Color Quest XE (HunterLab, USA) s orientací měření d/8°

 • Leskoměr ZGM 1100 (Zehntner GmbH, Švýcarsko), geometrie 20, 60 a 85°

 • Spektrofotometr UltraScan VIS (HunterLab, USA) s orientací měření d/8° pro měření barevnosti pevných vzorků

 

Přístroje pro termickou analýzu a kalorimetrii

 • Přístroj pro simultánní měření termogravimetrie a diferenční termické analýzy Jupiter STA 449/C/6/F (Netzsch, SRN) od pokojové teploty do 1600 °C (rychlost ohřevu 0,1 – 20 °C/min, inertní atmosféra)

 • Žárový mikroskop EM201 do 1600 °C (Hesse Instruments, Německo)

 • Reakční izoperibolický kalorimetr pro teploty 10 – 40 °C

 • Kalorimetr s tepelným tokem Setaram C 80 (Setaram, Francie) pro teploty 25 – 300 °C

 • Diferenční skenovací kalorimetr Pyris 1 (Perkin-Elmer, USA) pro teploty -50 – 750 °C

 • Termomechanický analyzátor PT 1600 (Linseis, Německo) pro teploty -150 – 1550 °C 

 • Přístroj pro simultání DSC a TG analýzu, Setaram LabSys, rozsah teplot RT – 1600 °C

 

Zařízení pro expozici materiálů světelným zářením

 • Komora pro sluneční simulaci Q-SUN XE 1S (Q Panel Lab Products, USA)

 

Zařízení pro mletí a zpracování práškových materiálů

 • Mlýny odstředivé (Fritsch, SRN),  vibrační (Vibrom, ČR)

 • Talířový granulátor (VÚOS, a.s. ČR)

 • Laboratorní fluidní zařízení pro sušení, granulaci a povrchové úpravy (Fluidicon, ČR)

 • Tabletovací motorový lis BSML pro lisovací sílu až 25 tun s poloautomatickým ovládáním (BRIO Hranice s.r.o, ČR)

 

Přístroj pro měření bodové pevnosti a spékavosti granulovaných materiálů

 • TMZ-3U (Micro-Sensor Bechyně, s.r.o.)

 

Zařízení pro práci v definované atmosféře

 • Korozní diagnostický přístroj KEA 300 (Liebish, GmbH, SRN)

 

Zařízení pro tepelné zpracování materiálů

 • Pece muflové do 1200 °C a 1600 °C, pec skříňová (Soliden, ČR) do 1350 °C (160 l)

 • Laboratorní trubková pec LT do teploty 1100°C s přívodem ochranné atmosféry (LAC s.r.o. ČR)

 

Zařízení pro rentgenovou difrakční analýzu

 • Stolní difraktometr MiniFlex600, pro práškovou rentgenovou difrakci (fázovou analýzu), vybaven databází PDF 2 (Rigaku, Japonsko)

Rozšířit fotografii: 
false