V rámci programu Socrates - Erasmus spolupracuje Katedra anorganické technologie s těmito institucemi:

  • Ústav metalurgie, Fakulta materiálů, metalurgie a recyklace, Technická Univerzita v Košicích (Slovensko)
  • Katedra anorganické a analytické chemie, Fakulta chemického inženýrství, Technická Univerzita Štětín (Polsko)
  • Katedra experimentálních věd, University Jaume I, Castello de la Plana (Španělsko)

Další spolupracující instituce (kalorimetrická skupina):

  • Materials and Structures Laboratory (MSL), Tokyo Institute of Technology, Yokohama-city (Japonsko)
  • Katedra fyzikální chemie, TU Bergakademie Freiberg (Německo)
  • Katedra fyziky, Universität Rostock (Německo)
  • Katedra biochemie, Lékařská fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích (Slovensko) 
Rozšířit fotografii: 
false