Témata Bc. prací 2018/2019

Témata bakalářských prací pro rok 2018/2019:

Téma bakalářské práce

Forma

Vedoucí práce

Využití kapalinové chromatografie v agrochemické analýze

Rešer.

Ing. P. Šilarová, Ph.D.

Enkapsulace agrochemikálií

Rešer.

Ing. P. Šilarová, Ph.D.

Alginátové hydrogely - vlastnosti, příprava, využití

Rešer.

doc. Ing. L. Svoboda, CSc.

Chitosanové superabsorbenty

Rešer.

doc. Ing. L. Svoboda, CSc.

Biodegradabilní látky – příprava, rozpustnost

Rešer.(Exper.)

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Anorganické soli pro akumulaci tepla

Rešer.(Exper.)

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Příprava síranu amonného rekrystalizací (řešeno ve spolupráci s firmou Macco Organiques, s.r.o.)

Exper.

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Odstranění vápenatých iontů při výrobě síranu hořečnatého (řešeno ve spolupráci s firmou Macco Organiques, s.r.o.)

Rešer.(Exper.)

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Tvrdnutí práškových materiálů

Rešer.

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Hustoty chalkogenidových materiálů

Rešer.

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Využití termické analýzy ve farmaceutickém průmyslu

Rešer.

Ing. P. Honcová, Ph.D.

Vliv některých příměsí na optické a strukturní vlastnosti PrFeO3

Exper.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Termoaktivní barva

Exper.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Termoaktivní látky

Rešer.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Historický přehled anorganických  pigmentů

Rešer.

prof. Ing.  P. Šulcová,Ph.D.

Historie anorganického průmyslu

Rešer.

prof. Ing.  P. Šulcová,Ph.D

Nové postupy při laboratorní syntéze práškových materiálů na bázi směsných oxidů

Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Problematika odpadů při výrobě titanové běloby síranovým způsobem

Rešer.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Stanovení vybraných těžkých kovů v minerálních hnojivech pro domácnost

Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Barevné pigmenty na bázi SrTiO3

Exper.

Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Pigmenty s odrazivostí v NIR oblasti

Rešer.

Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Viskozita nekrystalických látek                                                        

Exper.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Skelná vlákna

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Měření teploty: historie, současnost a využití v kalorimetrii

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Rozšířit fotografii: 
false