Témata Bc. prací 2022/2023

Téma bakalářské práce

Forma

Vedoucí práce

Příprava CaTiO3 rozkladem směsných šťavelanů

Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Výroba dusičnanu vápenatého a jeho použití v moderním zemědělství

Rešer.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Vývoj metod testování hydrogelů pro použití v zemědělství

Rešer./Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Pigmenty odrazivé v blízké infračervené oblasti

Rešer.

doc. Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Anorganické pigmenty s obsahem kobaltu

Rešer.

doc. Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Příprava spinelových pigmentů

Exper.

doc. Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Příprava dusíkem dopovaného SrTiO3

Exper.

doc. Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Biodegradabilní látky – příprava, rozpustnost

Rešer.(Exper.)

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Testování látek vhodných pro akumulaci tepla

Rešer

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Testování látek vhodných pro akumulaci tepla

Exper.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Příprava síranu amonného rekrystalizací (řešeno ve spolupráci s firmou Macco Organiques, s.r.o.)

Rešer./Exper.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Odstranění vápenatých iontů při výrobě síranu hořečnatého (řešeno ve spolupráci s firmou Macco Organiques, s.r.o.)

Rešer.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Tvrdnutí práškových materiálů

Rešer.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Hustoty chalkogenidových materiálů

Rešer.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Tepelná vodivost anorganických látek

Rešer./Exper.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Viskozita nekrystalických látek                                                        

Exper.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Měření tepelných kapacit

Exper.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Skelná vlákna v praxi

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Měření teploty: historie, současnost a využití v kalorimetrii

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Kalorimetrie: Od počátku po současnost

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Suroviny pro high-tech technologie

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Perovskity na bázi LnXO3 (Ln=lanthanoidy, X=Cr,Fe)

Rešer.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Modré historické pigmenty

Rešer.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Možnosti zpracování odpadního CoSO4

Rešer.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Historický přehled anorganických pigmentů

Rešer.

prof. Ing.  P. Šulcová, Ph.D.

Historie anorganického průmyslu v ČR

Rešer.

prof. Ing.  P. Šulcová, Ph.D

„High performance“ anorganické pigmenty

Rešer.

prof. Ing.  P. Šulcová, Ph.D

Rozšířit fotografii: 
false