Témata Bc. prací 2019/2020

Téma bakalářské práce

Forma

Vedoucí práce

Syntéza perovskitových sloučenin s využitím ve vybraných katalytických reakcích

Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Problematika odpadů při výrobě titanové běloby síranovým způsobem

Rešer.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Stanovení chromanů ve výluzích elektrochemickými metodami

Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Vliv velikosti částic na rychlost rozkladu dolomitu minerálními kyselinami

Exper.

Ing. P. Bělina, Ph.D.

Pigmenty s odrazivostí v NIR oblasti

Rešer.

doc. Ing. Ž. Dohnalová, Ph.D.

Příprava síranu amonného rekrystalizací (řešeno ve spolupráci s firmou Macco Organiques, s.r.o.)

Exper.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Odstranění vápenatých iontů při výrobě síranu hořečnatého (řešeno ve spolupráci s firmou Macco Organiques, s.r.o.)

Rešer.(Exper.)

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Tvrdnutí práškových materiálů

Rešer.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Hustoty chalkogenidových materiálů

Rešer.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Krystalizace ve farmaceutické výrobě

Rešer./Exper.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Hydráty anorganických solí pro akumulaci tepla

Rešer./Exper.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Tepelná vodivost anorganických látek

Rešer./Exper.

doc. Ing. P. Honcová, Ph.D.

Využití kapalinové chromatografie v agrochemické analýze

Rešer.

Ing. P. Kalendová, Ph.D.

Kapalinová chromatografie polykarboxylových kyselin

Rešer.

Ing. P. Kalendová, Ph.D.

Superabsorbenty na bázi derivátů celulózy

Rešer.

Ing. P. Kalendová, Ph.D.

Viskozita nekrystalických látek                                                        

Exper.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Měření tepelných kapacit

Exper.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Skelná vlákna v praxi

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Měření teploty: historie, současnost a využití v kalorimetrii

Rešer.

Ing. P. Košťál, Ph.D.

Perovskity na bázi LnXO3 (Ln=lanthanoidy, X=Cr,Fe)

Rešer.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Vliv některých příměsí na optické a strukturní vlastnosti PrFeO3

Exper.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Termoaktivní barva

Exper.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Termoaktivní látky

Rešer.

Ing. J. Luxová, Ph.D.

Chitosanové superabsorbenty

Rešer.

doc. Ing. L. Svoboda, CSc.

Historický přehled anorganických  pigmentů

Rešer.

prof. Ing. P. Šulcová, Ph.D.

Historie anorganického průmyslu v ČR

Rešer.

prof. Ing. P. Šulcová, Ph.D

 

Rozšířit fotografii: 
false