Akademičtí a vědečtí pracovníci

Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Ing.
Petr
Bělina
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petr.belina@upce.cz
466 037 172, 466 037 127
doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.

doc. Ing.
Žaneta
Dohnalová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

zaneta.dohnalova@upce.cz
466 037 182

Nataliia
Gorodylova
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

nataliia.gorodylova@upce.cz
doc. Ing. Pavla Honcová, Ph.D.

doc. Ing.
Pavla
Honcová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

pavla.honcova@upce.cz
466 037 179
Ing. Petr Košťál, Ph.D.

Ing.
Petr
Košťál
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petr.kostal@upce.cz
466 037 179

Ing.
Jana
Luxová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jana.luxova@upce.cz
466 037 199, 466 037 170

doc. Ing.
Ladislav
Svoboda
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

ladislav.svoboda@upce.cz
466 037 507, 466 037 127

Ing.
Galina
Sádovská
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

galina.sadovska@upce.cz
466 037 179

Ing.
Petra
Kalendová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petra.kalendova@upce.cz
466 037 275
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

prof. Ing.
Petra
Šulcová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petra.sulcova@upce.cz
466 037 185, 466 037 127

Sekretariát

Eva
Štipská


Fakulta chemicko-technologická

eva.stipska@upce.cz
466 037 171

Technický personál

Olga
Erbenová


Fakulta chemicko-technologická

olga.erbenova@upce.cz
466 037 176

Lenka
Tilgnerová


Fakulta chemicko-technologická

lenka.tilgnerova@upce.cz
466 037 176

Emeritní a externí učitelé:

Ing. Pavel Mollin  (Precheza a.s., Přerov)  
Ing. Iva Prokopová (OSVČ)  
prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc. (UJEP Ústí nad Labem)  
false

Rozšířit fotografii: 
false